Midtjyske Meninger: Politik frem for gode hensigter

6. oktober 2021, 12.57

Foto: Martin Ballund

I går landede det samlede Folketing en aftale om grøn omstilling i landbruget. Jeg synes, vi kan være stolte over, at alle partier i Folketinget (undtaget Alternativets ene medlem) står bag. Det er tegn på, at vores demokrati fungerer, at der er en fælles vilje til at finde varige løsninger. Så på den måde viser forliget, at politik kan noget. Uden politiske beslutninger kommer vi aldrig i mål med den grønne omstilling.

For det er jo bare sådan, at vi alle sammen jo synes grøn omstilling er en god ide, men det skal helst ikke gå (alt for meget) ud over mig. Det ser ikke ud til, at vi bliver hjemme fra ferien. Det var først da politikerne lempede afgiften for hybridbiler - så du kan spare op til 100.000 kroner i forhold til før - at salget eksploderede. Vi får ikke de vindmøller og solenergianlæg, der skal til, alene gennem de gode hensigter.

Jeg vil ikke anfægte det personlige ansvar. Min pointe er bare, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt. Vi kommer aldrig i mål alene med de gode hensigter, for der vil skulle tages beslutninger, som ikke alle er enige i

Martin Søland Klausen

Ann Bertelsen (AB), der repræsenterer »Miljøforeningen Dover Sogn« skriver i et læserbrev at »Svineindustrien« skal »tage ansvar«. Det ansvar består ifølge AB i at »stoppe op nu« og ikke søge om de udvidelser, man kan. Hun sammenstiller det med det personlige ansvar, man tager ved at rejse mindre med fly og genbruge endnu mere. Man kan ifølge AB også tage ansvar ved at blive vegetar eller veganer. Endelig kan man tage ansvar ved at spise økologisk. Det sidste er der mange gode grunde til, men økologisk landbrug udleder mere CO2 end konventionelt landbrug - bl.a. fordi arealudnyttelsen er lavere. Så skal der fældes mere skov for at producere samme mængde fødevarer som nu. Det går vist ikke.

Jeg vil ikke anfægte det personlige ansvar. Min pointe er bare, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt. Vi kommer aldrig i mål alene med de gode hensigter, for der vil skulle tages beslutninger, som ikke alle er enige i.

Hvis man skal udlede én trend af de seneste års debatter er det, at mange kan mobiliseres i et lokalområde, hvis det går ud over lokalområdet. Det gælder en tredje institution i Buskelund. Det gælder en skovlinje for et byggeri. Det gælder flytningen af et renseanlæg (det blev ikke til noget). Og det gælder solcelleanlæg og vindmøller.

Den mest energieffektive løsning til opvarmning af huse er fjernvarme. Det er man i mange byer og efterhånden også landsbyer ved at være tvunget til. Havde vi mon fået fjernvarme i det omfang alene gennem at hver af os viste ansvar?

I de kommende 40 år vil der på verdensplan hver måned blive bygget byer svarende til New York Citys størrelse. Hvis vi skulle tage et personligt ansvar, der battede, skulle langt flere af os bo i storbyerne. Der er fjernvarme, vi bor på færre kvadratmeter - byggeri udleder mere CO2 end landbrug - og vi vil have mindre brug for bil. Men jeg vil ikke tvinges til at bo i byen - heller ikke selv om jeg vil tage et stort personligt ansvar ved det.

Der er brug for løsninger, der balancerer de valg vi skal gøre - de løsninger kan kunne komme gennem politiske løsninger.

Midtjyllands Avis har et fast korps af skribenter, der skriver klummerne under »Midtjyske Meninger«. Kommentarer her er udtryk for skribentens egen holdning.

Indlæser debat