Bevar nu det § 3-fredede moseområde i Hvinningdal

16. september 2021, 13.01

MOSEOMRÅDE Her i Hvinningdal kæmper vi for, at det skønne moseområde mellem Frejasvej og Bragesvej får lov at bestå og beholder sin status som § 3 beskyttet moseområde.

Silkeborg kommune har nu givet dispensation, hvilket medfører, at naturområdet reduceres markant til fordel for etagebyggeri. Det følsomme område med mange kildevæld og rislende overfladevand bliver unødigt belastet af både byggefasen med den omfattende pilotering og efterfølgende bebyggelsen.

Vil du vise din opbakning med din underskrift?

Grundejerforeningen Bragesvej arbejder for en tilbagekaldelse af dispensationen og dermed opretholdelse af det fulde moseområde. Vi har brug for bred opbakning til sagen, for at kunne overbevise byrådet om, at dispensationen skal trækkes tilbage. I denne forbindelse har vi iværksat en underskriftindsamling, hvor vi nu har passeret 250 underskrifter. Alle, der ønsker at bidrage, kan kontakte Grundejerforeningen på ovennævnte mailadresse.

I den store sammenhæng handler det om, at Silkeborg opretholder sin position som en by med masser af bynær natur. Lokalt handler det om at bevare et mindre stykke moseområde med tilhørende skov med gamle fredede træer, skovstier, mange kildevæld, en sø og et rigt dyreliv

Henrik Jørgensen

Grundejerforeningen har også indsendt en formel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, denne kan ligeledes læses via ovennævnte hjemmeside.

Hvad er der på spil?

Læs også
Klima- og miljøudvalget burde tage navneforandring

I den store sammenhæng handler det om, at Silkeborg opretholder sin position som en by med masser af bynær natur. Lokalt handler det om at bevare et mindre stykke moseområde med tilhørende skov med gamle fredede træer, skovstier, mange kildevæld, en sø og et rigt dyreliv. Flagermus, egern, spætter, ræve, ja vi ser et utal af dyr i området, der her har et dejligt helle at gemme sig i.

Læs også
Vi er chokerede og rystede

Dispensationen skal trækkes tilbage. Vi kan alle være med til at påvirke byrådet og andre beslutningstagere i den rigtige retning, hvis vi »råber op« i fællesskab!

Indlæser debat...