Du er nået til breaking point, Anders Kühnau

13. oktober 2020, 12.40

SCANNINGS-SAGEN Regionshospitalet og de praktiserende læger i Silkeborg har de sidste 4 år i et unikt samarbejde, ved at tilbyde de praktiserende læger at udskifte røntgen af lungerne med den langt bedre lavdosis CT-skanning, skabt de bedste resultater for lungekræftudredning i landet. Tidligere koncerndirektør i Region Midt og mangeårig direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen beskriver det som »Det største fremskridt for lungekræftpatienter i mange, mange år« (P4 Øst d. 17.6.20).

Alligevel opfattede du, Anders Kühnau, din direktion og hospitalsledelsen i Viborg/Silkeborg resultaterne som en »brist i patientsikkerheden«.

Begrundelsen findes kun i ét enkelt brevsvar fra Sundhedsstyrelsens til koncerndirektør Ole Thomsen d 28.2.2020, hvor han i strid med Sundhedsstyrelsens officielle Lungekræftpakke tolker det, som mistanken ikke kan gradbøjes. Derfor vil I have alle med »mindste mistanke« i den fulde lungekræftpakke. Dette gælder også patienter med banale hverdagssymptomer som skuldersmerter, åndenød, hoste og inkl. alle rygere, der henvender sig til deres læge. Protesterne væltede ind, da alle ved, at hver eneste praktiserende læge mange gange dagligt må gradbøje mistanken. Sundhedsstyrelse fastslog endda godt to måneder tidligere d 19.12.2019 i åbenlys strid med jeres fortolkning: ».. om der er mistanke om kræft vil altid bero på et skøn, og der vil være tale om forskellige grader af mistanke. «

Anders Kühnau, du skal nu som regionsrådsformand træffe en afgørende beslutning, der vil have betydning for alle regionens røntgenafdelinger og titusindvis af patienter i regionen

Ulrich Fredberg

Sundhedsstyrelsen, deres rådgivere i Dansk Lungecancer Grupper og stort set alle fagfolk har siden taget afstand fra jeres uofficielle fortolkning af henvisningskriterierne til Lungekræftpakken.

I valgte jeres uofficielle ny-fortolkning kun skulle gælde i Silkeborg, endog med ét års tilbagevirkende kraft.

Dette på trods af det er veldokumenteret, at en meget stor del af patienter henvist til røntgen af lungerne også opfylder jeres uofficielle ny-fortolkning af henvisningskriterierne. De læger, der har lavet undersøgelserne, ønsker forståeligt nok ikke offentligt at stå frem, da de frygter sanktioner på grund af den management by fear ledelseskultur (som du benægter forekommer), der er vokset frem efter ansættelsen af koncerndirektør Ole Thomsen.

Kun én af lægerne valgte at stå frem, Mahican Gielen. Hun blev fyret et par måneder senere.

En af landets førende sundhedspersoner, professor tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse Frede Olesen kalder forløbet »den største forvaltningsskandale«, han har oplevet. Han advarede dig endda allerede i marts og beskrev profetisk hele udviklingen fremadrettet og bad dig stoppe det, inden »det eksploderer«.

Du burde have reageret på de utallige advarsler. »Der ligger en tikkende bombe og venter på at detonere« skriver lederen i Dagens Medicin (d 2.10.2020), og lederen i Viborg Stifts Folkeblad (d 8.10.2020) skriver: ».. der er nogle meget passive politikere, som må til at vågne på og tage et ansvar for at få ryddet op og klinke skårene. Bare det ikke er for sent« og forfatteren Astrid Lindgren skrev for mange år siden: »Når mennesker der har magt, holder op med at lytte, så er det på tide at skifte dem ud.«

Du foretog dig intet. Trods hele sagen er udviklet i din vagt.

Anders Kühnau, du skal nu som regionsrådsformand træffe en afgørende beslutning, der vil have betydning for alle regionens røntgenafdelinger og titusindvis af patienter i regionen. Du kan ikke smøre beslutningen af på sundhedsministeren eller Sundhedsstyrelsen.

Lyt derfor til folketingets tidligere formand Erling Olsen, der sagde: »Hellere tabe ansigt end at miste hovedet«.

Du har reelt set kun to muligheder:

1. Udsende et dementi af, at der har været en brist i patientsikkerheden i Silkeborg.

Herved taber du ansigt pga. sendrægtigheden.

Eller du kan fastholde jeres uofficielle ny-fortolkning af henvisningskriterierne og derfor

2. Genindkalde den halvdel af patienter over 40 år, der kun har fået foretaget røntgen af lungerne, skønt de også opfylder jeres uofficielle fortolkning af 28.2.2020, som kun Silkeborg hidtil er blevet pålagt at genindkalde efter. Det vil skræmme mange patienter og udsætte dem for en helt unødig risiko.

Herved mister du hovedet.

Med Erling Olsens kloge ord in mente, burde valget for dig være let.

For hver dag, du udskyder beslutningen, vokser den »største forvaltningsmæssige skandale« sig kun større og større med patienter og medarbejdere som de største tabere.

Dit eget bagland begynder at knage.

Du er nået til breaking point.

Langsommeligheden vil nu være ansvarspådragende.

Trækker du den længere, mister du hovedet.