Kommunal økonomi - hjælp til selvhjælp ll

14. januar 2020, 12.16

ØKONOMI I Midtjyllands Avis tirsdag den 7. januar blev der bragt et læserbrev af Jarl Gorridsen (JG) med samme overskrift - dog uden »II«.

Udgangspunktet er, at Silkeborg Kommune allerede primo januar har varslet, at der mangler ca. 80 mio. kr. i budgettet for 2020.

Tankevækkende - året er jo knap begyndt.

På denne baggrund opfordrer JG utraditionelt alle kommunalt ansatte til at fremkomme med forslag til besparelser, der for dem er realistiske - altså aktiviteter, der kan undværes. Det vil være prisværdigt, hvis dette opråb giver resultater.

ldeen er rigtig, da det naturligvis er de ansatte, der kender virkeligheden, herunder uhensigtsmæssige aktiviteter, som eventuelt kunne neddrosles eller undværes, men man kan tvivle lidt på, om alle læser Midtjyllands Avis, og hvis de gør, om de vil reagere herpå. Desuden går jeg ud fra, at den administrative ledelse er indforstået hermed.

JG har en pointe - jo flere, der bidrager med ideer, jo bedre. Derfor vil jeg hermed opfordre alle borgere i kommunen til at fremkomme med deres forslag til aktivitetstilpasning / besparelser. Ring/skriv eller brug nettet under »Giv et praj«.

Reelt er det jo en klar ledelsesopgave, som jeg går ud fra allerede enten er under gennemførelse eller planlagt. Det er naturligvis den øverste administrative ledelse, der sammen med alle mellemledere skal gennemgå alle budgetposter for en kritisk vurdering. En sådan proces vil nemt kunne tage måneder, hvorfor det haster nu.

De endelige prioriteringer / beslutninger skal så i vidt omfang godkendes i byrådet.