Sådan får vi flere passagerer i bybusserne

Udgivet:29. maj 2021, 08.00

Læsetid:2 minutter

Af Søren Westergaard. Århusvej 31 Silkeborg

2 år siden

BYBUSSERNE Silkeborgs store flotte og rene bybusser, der ellers kan medtage 73 passagerer, kører stort set tomme rundt på de 12 ruter. Det gjorde de også før covid 19. Nu næsten en halvering som følge af covid 19, skriver Midttrafik i deres nyligt offentliggjorte beretning om passagertallene for 2020. Tallene for 2019 var i forvejen lave med et gennemsnit retur med blot 8 passagerer. Endnu færre i weekenderne. Det kostede Silkeborgs skatteborgere over 23 mio. kroner af de samlet 40 mio. kroner for busdriften i 2019.

Løsningen og ganske gratis: Koordination af afgangs- og ankomsttider på Trafikterminalen forløser et tusindtalligt potentiale til flere passagerer
Søren Westergaard

Men hvorfor er busserne tomme, og hvad gør Midttrafik og byrådet ved det? Intet andet end færre afgange, fremgår det af oplægget til den nye køreplan 2021. Det betyder, at endnu flere fravælger busserne. Resultat flere biler, øget CO2-udledning, øget slid på vejene og pres på p-pladserne. Værre endnu øget risiko for uheld!

Men Silkeborg har en Planstrategiplan 2040 for den kollektive trafik: »Det skal være attraktivt at skifte transportmiddel til et andet ved de trafikale knudepunkter. Flere busruter og muligheder for at skifte mellem regional-, lokal- og skolebus«.

Fine ord men virkeligheden er noget anderledes på byens største trafikale knudepunkt, Trafikterminalen, hvor dagligt tusindvis af passagerer fra busser og tog oplever, at koordination af bussernes og togenes ankomsttider er ikke eksisterende. Uforståeligt og frustrerende for passagerne, at se busserne kører lige før eller samtidigt med togenes ankomst. Ikke blot enkelte men mange afgange. Det samme gælder også at skifte fra én til en anden bybus uden den store ventetid.

Løsningen og ganske gratis: Koordination af afgangs- og ankomsttider på Trafikterminalen forløser et tusindtalligt potentiale til flere passagerer og er samtidigt et incitament for at skifte fra bil til kollektiv trafik. Det gælder også de regionale busser.

Potentialet til flere passagerer er der også på linje 10 til Gjessø. Ruten med suverænt færrest antal passagerer. I gennemsnit blot 4 i 2019. Midttrafik bemærker selv, at en del ture har ingen eller kun få kunder!

Det til trods for at den også er »skolebus«, og at der på ruten er flere meget velbesøgte og attraktive institutioner: Kunstcentret Silkeborg Bad med caféen, skulpturparken, Bunkermuseet, Arnakke-kilden, et teater og en børneinstitution. Årligt 50.000 besøgende alene indenfor til Kunstcentret. Men disse institutioner er forbigået både Midttrafik og byrådets opmærksomhed selvom at Kunstcentret flere gange har gjort opmærksom på dets eksistens og ønsket om flere busankomster.

Forklaringen på det lave tal er, at der i hverdage ingen stop er og kun få stop inde ved Kunstcentret? Helt grotesk, uforståeligt og trafiksikkerhedsmæssigt farligt, idet der kun på tilbageturen fra Gjessø køres ind til Kunstcentret, idet den skal krydse vejen?

Hvorfor skal besøgende, skolebørn og andre først en sight-seeing tur til Gjessø?