Ildsjæle skaber udvikling

30. marts 2021, 11.15

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Kommunen skal være et redskab til at sikre borgerne et godt liv, som de er tilfredse med. Politikerne skal arbejde ud fra dette som absolut første prioritet. At skabe stærke og sunde lokalsamfund.

Politikerne er valgt til at repræsentere borgerne, men besidder ikke altid borgernes viden om, hvad der kan løfte et område lokalt. Borgerne er de lokale eksperter. Derfor skal vi hjælpe hinanden. Det handler i høj grad om at styrke dialogen, medinddragelsen og ejerskabet.

Borgerbudgettering er, som eksempel, et værktøj, der i høj grad er med til at styrke dialogen og ejerskabet. Vi bruger det ikke i Silkeborg. Endnu. Borgerbudgettering er en metode, hvor vi som borgere er med til at bestemme over en del af det offentlige budget. Vi får med andre ord lov til direkte, i fællesskab, at bestemme over nogle midler og hvordan de skal bruges lokalt. På den måde får vi lokale borgere tildelt et ansvar og oplever et samarbejde baseret på tillid uden bureaukratiske forhindringer.

Borgerbudgettering er, som eksempel, et værktøj, der i høj grad er med til at styrke dialogen og ejerskabet. Vi bruger det ikke i Silkeborg. Endnu. Borgerbudgettering er en metode, hvor vi som borgere er med til at bestemme over en del af det offentlige budget

Luis da Silva Martins

Det gode er samtidig at vi borgere, lokalpatrioter og ildsjæle sjældent stopper når én ide er ført ud i livet. Ofte finder vi på nye ting og efterfølgende metoder til at realisere dem. Det afføder samtidigt, helt naturligt flere, der får lyst til at indgå i frivilligt arbejde, som udvikler og løfter lokalt. Det flugter med vores politik om at styrke de enkelte lokalsamfund i kommunen. Den politik står nævnt og skrevet flere steder i vores strategier og visioner. Det flugter dog ikke helt med en massiv politisk og økonomisk satsning på centerbyer.

Borgerbudgettering kan for en meget lille del af et budget samtidig give en god solid pejling på borgernes fokus og prioriteringer. Derved opnås større viden og legitimitet for beslutningstagerne, der står med resten af det store budget for hele kommunen. Det skal vi som borgere have tillid til. Den går jo begge veje.

Ift. borgerbudgettering og inddragelse, skal der sættes nogle rammer for hvordan borgere, erhverv, foreninger, politikere m.fl. kan skabe en god kommune i fællesskab. Herefter ser jeg lokalrådene i en revitaliseret udgave som tovholdere på processen lokalt.

Øget borgerdeltagelse og frivillighed er i øvrigt ikke altid gratis, men det er en god investering på den lange lokale bane. Ildsjæle og lokale eksperter skaber fundament for den bedste og sikreste udvikling.

Indlæser debat...