Nok lytter I, men hører I efter?

15. juni 2021, 12.36

ERHVERVSPOLITIK John Haarup Laursen (DF), Kai Høstrup (S) og Tage Nielsen (R) er gået i rette med et indlæg, jeg skrev om kommunens arbejdsmarkedspolitik. Her redegjorde jeg under overskriften »Lyt nu til erhvervslivet« for, hvordan byrådet og politikken ikke adresserer de behov erhvervslivet har, og derfor rammer ved siden af.

De tre herrer fastholder, at byrådet selvfølgelig lytter til erhvervslivet. Til det kan jeg kun sige, at vi konservative ikke er voldsomt imponerede, og det er - lige meget hvordan de end vender og drejer det - ikke sket i tilstrækkelig grad i denne sag. I stedet er det uklart om der høres efter, eller man forstår. Der er der flere eksempler på ud over sagen om arbejdsmarkedspolitikken.

Det blev også afvist, på trods af at ALLE grene af erhvervslivet udtrykker store ønsker om en netop en ny erhvervspolitik. Igen, det tegner ikke et billede af et flertal, der lytter eller har fingeren på pulsen

Thomas Cordtz

Det er kun gået en vej i undersøgelserne af kommunens erhvervsvenlighed de senere år - nedad, og det i il-tempo! Hver gang har flertallet - og herunder borgmesteren og de radikale - nedtonet alvoren og skudt det hen med, at en placering i en undersøgelse ikke er vigtig. Men de repræsentanter for erhvervslivet, der tog del i seneste 17.4-udvalg om erhvervslivets vilkår, var af en helt anden holdning. De VIL være nummer et. En enkelt nævnte, at man ikke stiller op i en konkurrence for at tabe, men for at vinde.

Den konservative ambition og målsætning er klar: Vi skal være Danmarks erhvervskommune nummer 1. Vi har i årevis presset på for at forbedre erhvervslivets vilkår og for at, der skulle udarbejdes en ny erhvervspolitik, der skal tilgodese de mange ønsker og behov, der er i erhvervslivet generelt, i detailhandelen og i turisterhvervet. Det har der hidtil ikke været interesse for.

Det var også os, der for snart fire år siden (!) foreslog at nedsætte det 17.4-udvalg om erhvervslivets vilkår, der netop har færdiggjort sit arbejde.

Desværre valgte flertallet i konstitueringen at udskyde arbejdet til allersidst i indeværende byrådsperiode. Det tegner ikke et billede af et byråd, der er voldsomt optaget af erhvervslivets vilkår. Og i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet til udvalget foreslog jeg, at det skulle fremgå, at arbejdet skulle munde ud i en ny erhvervspolitik. Det blev også afvist, på trods af at ALLE grene af erhvervslivet udtrykker store ønsker om en netop en ny erhvervspolitik. Igen, det tegner ikke et billede af et flertal, der lytter eller har fingeren på pulsen.

Et sidste eksempel kunne være hvorledes vi stort set hvert år ved budgetforhandlingerne har måttet kæmpe mod budgetreduktioner til både Erhverv Skanderborg og tidligere Visit Skanderborg. Igen, at det overhovedet er på bordet, tegner ikke et billede af, at man er synderligt optaget af erhvervslivets vilkår eller lytter.

Læs også
Vi lytter og skal lytte til erhvervslivet
Læs også
Vi lytter til erhvervslivet

Så jeg fastholder: Lyt nu til erhvervslivet … og hør nu efter!