Uforståeligt salg af Oustruplund

20. april 2021, 12.16

OUSTRUPLUND Siden mit læserbrev i MJA 18. februar, hvor jeg kom med en kraftig opfordring til byrådet om at stoppe salget af Oustruplund ved Kjellerup, er der kommet lidt debat.

Flere byrådspolitikere har undret sig over debatten. De har henvist til, at salget var enstemmigt vedtaget i byrådet. Jeg vil opfordre til, at de indstillinger fra forvaltningen, samt byrådets/udvalgenes sagsbehandling, som ligger til grund for beslutningen om et salg, bliver offentliggjort. Så kan vi alle få et bedre grundlag for en debat. Jeg finder også, at det er i alles interesse, at vi nu får oplyst, hvem, der har budt i sidste runde, samt budenes størrelse. Det er der ingen grund til at holde hemmeligt.

Salget af Oustruplund er og bliver, på det oplyste grundlag, en uforståelig spareøvelse fra byrådets og forvaltningens side

Hans Rytter

Hvis salget, som Steen Vindum har udtalt, har været et ønske fra byrådet om, at højskolen skulle have mulighed for at købe Oustruplund, så kan det undre, at den plan ikke er lykkedes i nu tre forsøg. Økonomisk ser det ud til, at Oustruplund er i balance. Kommunens udgifter går lige op med den leje, som højskolen betaler.

Oustruplund skal ikke bygges om til plejeboliger, opholdsted, eller andet, som vil låse brugen af Oustruplund fast til en funktion. Nu har vi en unik mulighed for at få et sted, som kan have mange, samtidige funktioner. Vandrehjem om sommeren, kulturcenter, ungdomsklub, kommunal borgerservice, uddannelsescenter, højskole, listen kan fortsættes. Vi skal bare ikke ryge i Them-fælden, hvor kommunen overdrager en ejendom til borgerne, og derefter lader dem sejle i egen sø.

Salget af Oustruplund er og bliver, på det oplyste grundlag, en uforståelig spareøvelse fra byrådets og forvaltningens side.

Indlæser debat...