Klimatilpasning: Stop med at ride egne kæpheste

13. januar 2020, 12.53

FORSYNINGEN Indledningsvis skal lyde en tak til Claus Bloch for at forholde sig til vores debatindlæg for nylig i dagspressen. Dernæst følger en hovedrysten over overskriften på indlægget: Venstre er hos borgerne. For det første afviser Venstre at spare et tocifret millionbeløb på en børnehave. De tabte penge kunne være brugt på de borgernære vældfærdsområder til gavn for borgerne. En beslutning der absolut ikke bringer Venstre på borgernes side.

Dernæst problematiseres der i en nødvendig takststigning i Skanderborg Forsyning, som blandt andet et enigt økonomiudvalg (inklusive to venstremedlemmer stod bag). De ekstra opkrævede midler skal bruges på yderligere klimasikring i kommunen. Så at tage patent på ideen, om at Venstre skulle være hos borgerne, er patetisk. Claus Bloch nyder selv godt af f.eks. Låsby Søpark (en gammel erhvervsgrund midt i Låsby der er blevet omdannet til et rekreativt område, hvor regnvandet nu er samlingspunkt for byens borgere).

Retningen om at forstærke indsatsen mod klimaændringer nyder fuld opbakning fra miljø- og planudvalg samt bestyrelsen i Skanderborg Forsyning. Klimatilpasning er dyrt, så det er af nød og ikke af lyst, at der opkræves ekstra midler til den indsats.

DF glemte ikke noget i læserbrevet, men det er direkte usandt, når Claus Bloch skriver, citat; »… at Venstre havde sagt ja til en takststigning og muligvis lidt højere. Forudsætning var en veldokumenteret redegørelse for hvilke klimaprojekter, der er årsag til denne takststigning«. Det blev aftalt på mødet mellem miljø- og planudvalg og bestyrelsen i Skanderborg Forsyning, at der i januar 2020 skulle fremlægges en »køreplan«, og før den ligger klar, kan der ikke gives økonomiske estimater. Den viden er Claus Bloch godt bekendt med, da han selv var med til mødet. Det ville klæde Claus Bloch at være ærlig overfor de beslutninger, han selv står bag.

For år tilbage vedtog et enigt byråd, at på den årlige generalforsamling i Skanderborg Forsyning skulle byrådet repræsenteres af henholdsvis formanden (Frands Fischer) og næstformanden (Anders Rosenstand Laugesen) i økonomiudvalget. Det blev i december måned besluttet at gå tilbage til den generalforsamlingsform med inddragelse af hele byrådet. Vi undres dog over, at Claus Bloch blandt andet mener, at Venstres repræsentant har været dårlig til at repræsentere borgerne.

Desværre viser sagerne her, at enkelte politikere »rider egne kæpheste« mere end at ville samarbejde til gavn for borgerne i Skanderborg Kommune.