Wilbek om svær ensomhed i kommunen: Tankevækkende

3. oktober 2019, 10.55

Ulrik Wilbek (V) - overrasket over den store procentdel af borgerne, der oplever svær ensomhed. Foto: Martin Ballund

BJERRINGBRO - Det springer mig i øjnene, at otte procent af vores borgere lider af det, man kalder svær ensomhed. Det er tankevækkende. Og det viser, at byrådet har set rigtigt i at opstille et mål for ensomhed og dermed gøre det til et vigtigt indsatsområde fremadrettet.

Det siger borgmester Ulrik Wilbek (V), efter kommunen har modtaget svar fra 1.165 ud af 3699 borgere, der har modtaget et spørgeskema i deres E-Boks. Det svarer til en svarprocent på 32-33 procent - en svarprocent Bjerringbro ikke kunne matche, idet svarprocenten her var 28 procent.

De mange svar giver et målbart udgangspunkt for Viborg Byråd, så det kan følge med i, hvor godt det lykkes med at nå de ambitiøse mål i kommunens sammenhængsmodel.

- Jeg er glad for at se, at 89 pct. af de spurgte fortæller, at de er aktive mindst en halv time om dagen, mindst to dage om ugen. Det er bedre end byrådets mål på 85 pct. Desuden viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af vores indbyggere har udført frivilligt arbejde det seneste år. Det siger noget glædeligt om de ressourcer, der ligger blandt kommunens indbyggere siger Ulrik Wilbek (V).

Udover den nævnte ensomhed i indledninger er der også andre alarmklokker, der ringer:

- Kun 59 pct. af kommunens borgere er medlem af en lokalt forankret forening. Her er der et godt stykke op til Byrådets målsætning på 80 pct. t. Til gengæld oplever 72 pct. af borgerne deres trivsel og livskvalitet som god eller meget god. Det er tæt på byrådets målsætning på 80 procent, siger Ulrik Wilbek. ks