Naturnære driftsformer i land- og skovbrug

Udgivet:26. november 2021, 12.33

Læsetid:2 minutter

Af Niels Peter Dalsgaard Jensen Henrik Jacobsen og Stig Skovbo. Førstnævnte Salten Langsø Skovadministration A/S, to sidstnævnte Liga Syd

1 år siden

NATUR Vi skal alle op i gear og bidrage - hver især - til at minimere klimakrisen og styrke den vilde natur. Derfor er det velkomment, at et folketingsflertal har afsat store midler til at hjælpe naturen. Indtil videre er etablering af naturnationalparker og urørt skov dog de eneste prioriterede virkemidler til at løse biodiversitetskrisen ... selvom det er åbenbart, at et løft af den vilde natur forudsætter en meget mere mangfoldig indsats.

Vi håber derfor, at det indtil videre ensidige valg af plejetiltag i stedet bliver afløst af en anden bølge af initiativer, hvor forvaltere af offentlige områder såvel som private lodsejere forsynes med værktøjer og driftsmetoder til en skånsom og mere naturnær drift af skove og landbrugsarealer.

Vi har behov for fortsat fødevareproduktion i Danmark. Og vi skal fortsat udvide vores tømmerproduktion for at begrænse byggeindustriens CO2-udledninger. Men vi skal omstille produktionsmetoderne, så naturen ikke fortsat forarmes og biodiversiteten forringes.

Hverken nationalparker, naturparker, naturnationalparker eller urørt skov løser vore udfordringer med på en gang at beskytte vores naturskabte værdier og sikrer klimaet. Arealbehovet overskrider langt Danmarks areal, hvis kun et mål skal opfyldes på det enkelte areal. Vi er derfor nødt til at finde multifunktionelle løsninger, som gavner såvel produktionen, biodiversiteten og klimaet. Det havde været fremsynet, om Folketinget havde valgt at afprøve multifunktionelle løsninger som naturnær skovdrift og skovlandbrug parallelt med udlæg af urørt skov og naturnationalparker, så deres effekt på biodiversiteten og klimaet kunne sammenlignes.

Hvordan får vi formidlet kendt viden og dyrkningsteknikker omkring naturnær skovdrift og skovlandbrug? Hvordan bliver fremtidig arealplanlægning multifunktionel, så det samme areal samtidig kan bidrage til flere formål? Lavbundsjorde skal udtages af landbrugsdriften - men måske skal vi også gennem statslige opkøb udtage strategiske landbrugsarealer, der fungerer som korridorer for den naturlige bestand af migrerende græssere? Det nye skov, som skal rejses på landbrugsjord, hvorledes skal det anlægges, så det opfylder flere formål?

Der er mange spørgsmål der rejser sig. Vi ser frem til at blive en del af denne nødvendige debat. Det haster med at få sat turbo på indsatsen for klima, miljø og natur.