Boliger til hele livet

15. juni 2021, 12.31

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BOLIGPOLITIK Vidste du at om ca. 10 år vil hver fjerde person i Danmark være 65 år eller derover? Samtidig bliver vi ældre i egen bolig. Dejligt! Ca. 8 ud af 10 over 82 ønsker at blive i egen bolig.

Det kræver noget af os. Jeg har skrevet om det før. Men det leder mig hen til måden vi skal planlægge, bo og bygge på.

Både placering og arkitektur kan understøtte fællesskaber på tværs af alder og livssituationer, men i sidste ende kræver det handling. Politisk.

Luis da Silva Martins (S)

Det stiller både krav til hvilke typer af boliger vi bygger og har, men også til hvor mange, der skal være til rådighed lokalt. Svaret er at vi, når vi udvikler, for det gør vi, i lokalområderne, skal vi have flere almene boliger, flere seniorboliger og flere levefællesskaber.

Samtidig skal vi stille krav til nogle af fremtidens boliger. Give plads til visionære boligprojekter - visionære velfærdsprojekter, hvor formålet er, at beboere og borgere med forskellige aldre, i forskellige livssituationer kan bo sammen og drage nytte af det fællesskab, som man kan få på tværs af livssituationer og generationer.

Både placering og arkitektur kan understøtte fællesskaber på tværs af alder og livssituationer, men i sidste ende kræver det handling. Politisk. Kan vi lære noget af andre, bestemt. Kan vi skabe hybrider, skalere op eller ned og tilpasse lokalt, helt bestemt. Men vi skal gøre noget - også i tide.

Endvidere skal vi, når vi bygger og planlægger, altid tænke understøttelse af lokalområderne ind. Handel, erhverv, skoler, foreninger, kirke, kulturliv og borgerne i lokalområderne er afhængige af lokalområder, der består og blomstrer.

Vi skal skabe boliger til hele livet - lokalt.

Indlæser debat...