DET ER DIT VALG - KV21

Ans Bro skal sikres for cyklister og gående

1. november 2021, 12.33

TRAFIKSIKKERHED Der har i årevis været en farefuld færd, når cyklister, gående og løbere skal passere dæmningen over Tange Sø ved Ans. Vejen over dæmningen er smal og samtidig er der dårlige oversigtsforhold. Det er et problem, for rigtig mange holder af at passere dæmningen i forbindelse med en cykel-, løbe- eller gåtur langs søen. Der er også mange vandrere på trækstien i skoven på den anden side af søen, som gerne vil slå et slag forbi Ans eller Ans Søbred.

Desværre er intet sket over årene - givetvis fordi der er tale om en kommunevej, hvor både Silkeborg og Viborg kommuner har aktier, idet kommunegrænsen går på selve broen. Vi skal ud af dette dødvande og derfor blæser vi nu til handling.

Glædeligvis blev der med den store trafikaftale fra juni i år afsat ikke mindre end 3 milliarder krone til fremme af cyklisme landet over. En stor del af disse penge skal udmøntes som statsligt tilskud til sikre cykelstier langs kommunale veje, så stat og kommune slår halv skade. Helt konkret vil vi kæmpe målrettet for, at staten ved en kommende udmøntning afsætter 6 millioner kroner til en sikker og god løsning ved Ans Bro, samt at pengene frigives under forudsætning af, at de to kommuner finder penge til den anden halvdel efter nærmere indbyrdes forhandling.

Turen over Ans Bro har i årevis været farlig. Nu skal den gøres sikker, så rigtig mange uden bæven kan nyde den fantastiske natur ved Tange Sø. Vi brænder for Tange Sø!

Indlæser debat