Kjellerup valgt for familiens skyld

Kim Godskesen møder folk i hele landet, der er stolte over at være fra Kjellerup

9. juli 2019, 17.15

Kim Godskesen driver Midtjyske Carporte i Kjellerup.