De gamle dæmningers tid er udløbet

18. februar 2019, 11.59

TANGE SØ Jeg forstår ikke, at sø-tilhængerne kan blive ved med at acceptere, at den ene store fisk efter den anden støder snuden mod hegnet til turbinerne ved Tangeværket og dør en forfærdelig død. Jeg har selv i flere år arbejdet på Elmuseet og set de forfærdelige dyremishandlinger. Se de utallige billeder og video igennem tiden, det er helt klart dyrplageri, og det bliver ikke bedre af, at det efterhånden snart har stået på i 100 år. Hvis sådanne dyremishandlinger foregår i andre sammenhænge, så vil man blive straffet. Hvor er dyrværnet henne i denne sag? Jeg undrer mig meget.

Og så forstår jeg heller ikke, at sø-tilhængeren ikke er interesseret i en selvreproducerende fiskestamme, som det så fint er sket for Skjern å og mange andre steder.

Er det ikke at fortrække?

Det er efterhånden gået op for også sø-tilhængerne, at der skal gøres noget ved Tange Sø. Det er flot, man er nået så langt, dog kun med et forslag til et lille stryg som ikke fungerer desværre. Der er andre, som mener det er nødvendig med en gravet kanal udenom Tange Sø, men helst ser de en tømning af Tange Sø. Det er blandt andet DN, som mener det.

Jeg bor i Kjellerup og har Tange Å, som løber igennem byen, der er for nyligt lavet en fin genslyngning af Tange Å med gydepladser, men til hvilken nytte? Der mangler direkte gennemgang til havet. Der er dæmningen ved Tangeværket en stopklods. Jeg glæder mig til, at Tange Å igen bliver åbnet for naturligt vandrende fisk fra Kattegat, og den sidste dæmning bliver fjernet på Tange Å.

Vi er mange, som ønsker det bedste fiskevand ved Kjellerup by, som kan fås, så man kan nyde synet af de flotte fisk, og forstår at den eneste løsning er tømning af Tange Sø. For en kanal gravet udenom Tange Sø med naturlig forbindelse til havet for Tange Å vil nok koste det samme, som Gudenåkanalen vil koste. Hvem vil betale det?

I avisen for ca. 3 uger siden nævntes, at der var elfisket ved de nye vandløb ved det gamle friluftsbad i Bjerringbro. Her var en selvreproducerende havørred-stamme allerede ved at etablere sig. Sådan kan det også blive for Tange Å.

Ålen er i meget stor tilbagegang, de gydeklare ål kan ikke finde ud af at passere Tangeværket, og heller ikke et stryg er der lavet forsøg med. Så dæmningen skal fjernes.

Jeg er sikker på, når Tange Sø er tømt, så vil selv sø-tilhængerne nyde det i fulde drag, og synes at det er det bedste, der er sket i lang tid, sådan har erfaringerne vist sig fra efterhånden mange andre steder fx. Skjern Å.