Leder: Lyt nu til de tohjulede

25. oktober 2021, 12.52

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Det er forkert at påstå, at Bjarne Petersen, formand for de lokale cyklister i Silkeborg, har medvind på alle cykelstier med henblik på at få flere til at droppe bilen til fordel for den tohjulede.

Vi venter på de første evalueringer af, hvordan den nye Nordskovvej påvirker trafikken i den centrale del af Silkeborg. Mens vi gør det, kan det konstateres, at trafikken i spidsbelastningerne stadig er en daglig kilde til irritation for mange pendlere og de mennesker, der bor tæt på de hårdest belastede gennemfartsveje.

Cykelfolket ved, hvor cykelskoene trykker, når det kommer til indretning af den lokale trafik. Og derfor skal der lyttes til den aktive lokalafdeling af cyklistforbundet

Hans Krabbe i dagens leder

Men Bjarne Petersen og andre med veneration for cyklen som et sundt, miljørigtigt og billigt transportmiddel har alligevel fat i den lange ende. Det ligger nemlig i tiden, at vi skal tænkte miljørigtigt og bæredygtigt, og her har cyklen sine helt klare fordele.

Derfor har Bjarne Petersen som talsmand for den lokale afdeling af cyklistforbundet også en god pointe, når han påpeger, at cyklisterne som den naturligste ting i verden burde høres i forbindelse med nye, store vejprojekter i Silkeborg.

- Det er som cyklismen bliver et lidt irriterende element, der skal tænkes på til allersidst, når der er store vejprojekter, siger Bjarne Petersen.

Det er uholdbart i længden.

I stedet for at blive set på som en forstyrrende størrelse burde cyklisterne inddrages, når der tænkes infrastruktur i Silkeborg. Cykelfolket ved, hvor cykelskoene trykker, når det kommer til indretning af den lokale trafik. Og derfor skal der lyttes til den aktive lokalafdeling af cyklistforbundet, der i øvrigt inviterer til valgmøde på torsdag, hvor sløret løftes for en decideret cykelvision.

Læs også
Forslag: Fjern biltrængslen i byen med flere cykler
Abonnement

Det var spændende tanker, vi gjorde rede for i lørdags-avisen. At det virkelig batter at satse på cyklismen som alternativ til bilerne, er Odense et godt eksempel på.

I den fynske hovedstad med hele 560 kilometer cykelsti foregår 23 procent af odenseanernes daglige ture på cykel. De tilsvarende tal for Aarhus og Aalborg er henholdsvis 17 og 13 procent.

Så det nytter altså at arbejde målrettet på at ændre folks trafikvaner.

Men det kræver ordentlige forhold for cyklisterne. Her er der en del at arbejde med i Silkeborg og omegn.

Både når det kommer til modet til at investere penge i at forbedre forholdene, og hastigheden hvormed forholdene skal forbedres.

For to år siden lancerede kommunen et idekatalog for styrkelse af cyklismen - med en tidshorisont for realiseringen på op til 10 år. Det er for langsomt for trafikken, for Silkeborg som outdoorhovedstad og for miljøet.

Indlæser debat