Et sundhedsvæsen i knæ ...

25. oktober 2021, 12.38

SUNDHEDSPOLITIK Regionspolitiker Ib Bjerregaard (V) påpeger i et læserbrev d 19/10 (MJA) krisen i vores sundhedsvæsen.

Skønt koncerndirektøren var hurtig til at forsøger at fralægge sig ansvaret og skyde skylden på sygeplejerskerne, er det dog åbenlyst, at problemerne har været til stede i årevis. De nuværende problemer, der sender sundhedsvæsenet i knæ, har været kendt, forudsigelige og kunne være undgået.

Det havde krævet ledelseskvalitet og rettidigt omhu - og det har tydeligvis ikke været til stede.

Man burde have reageret på, at der er over en årrække er kommet 32 % flere patienter, men kun 2% ekstra personale.

Koncerndirektøren og regionens overenskomstforhandlere burde have behandlet sygeplejerskerne anstændigt, så de forsat ville yde den ekstraordinær indsats, som sundhedsvæsenets er helt afhængig af.

Man burde have sikret, at nye tiltag, der reducerer behovet for akutte indlæggelser - og samtidig sparer personaleressourcer - hurtigt blev implementeret i hele regionen. Regionens øverste ledelse stoppede i stedet den fri forskning og projekter, der kunne spare endnu flere akutte indlæggelser!

Sundhedsstyrelsen kunne i hele landet implementere et nyt kræftpakkeforløb for patienter med ukarakteristiske symptomer på blot 6 måneders. Her reddede ledelsesmæssige kompetencer og rettidig omhu mange kræftpatienters liv.

Dårlige ledelsesbeslutninger i Region Midt har de seneste år haft alt for mange fatale konsekvenser for patienterne - og for arbejdsmiljøet.

Læs også
Et sundhedsvæsen i knæ

Regionen har brug for bedre ledelse - og patienterne har brug for større faglighed i direktionen. Region Midt er således eneste region i landet, der ikke har en koncerndirektør med lægefaglig baggrund, trods 90% af regionens budget går til sundhedsvæsenet.

Man kan tage et stort skridt mod de nødvendige udskiftninger på valgdagen den 16. november.

Indlæser debat