Them gamle rådhus er ikke en gave

18. juni 2019, 10.45

OVERDRAGELSE Avisen bragte onsdag den 12. juni en artikel med overskriften: »Kommunal gave til Them«. Gaven består i, at borgerne overdrages det gamle rådhus på Silkeborgvej 33 i Them. Men i mit hoved er der bestemt ikke tale om en gave. Rådhuset blev bygget i 1938 og har stået der lige siden og har tjent borgerne som rådhus indtil kommunalreformen i 1970, hvor rådhuset i Them Centret 12 blev bygget. Det gamle rådhus blev herefter benyttet til forskellige kommunale formål og blev til sidst brugt som bibliotek.

Ved kommunalreformen i 2006, hvor Them kommune blev sammenlagt med Silkeborg kommune (fordi der ikke var anden udvej), blev alle kommunens aktiver overdraget den nye Silkeborg kommune - bl. a. en kontant kassebeholdning på knap 50 mio. kr. + en veldrevet kommune med »fod under eget bord«, gode børne- og ældreinstitutioner, sportshaller, svømmehal m.v. Midtjyllands Avis havde en artikel i Avisen kort tid før kommunesammenlægningen i 2006, hvor man udtrykte, at man anså Them kommune som den bedste part af de 4 kommuner, som rykkede ind i det nye kommunale fællesskab. Borgerne i Them kommune var bestemt heller ikke glade for at slippe den gamle kommune - men der var jo ingen anden vej. Det havde den borgerlige regering jo besluttet med en kommunalreform, som vi som tidligere kommune overhovedet ingen indflydelse havde haft på, ej heller havde noget ønske om.

Det gamle Rådhus på Silkeborgvej var et af de aktiver, som fulgte med ind i det nye fællesskab, og derfor har det ikke kostet den nye Silkeborg een eneste krone. Derfor virker det meget flot, når borgerne »får en gave« som vi i virkeligheden har haft siden 1938.

Ud over Them Fortidssamling på Museumsvej, så er det gamle Rådhus på Silkeborgvej efterhånden det eneste tilbageværende kommunale hus af ældre dato med en stor historie bag sig - ud over naturligvis skolerne og plejehjemmene.

Det undrer mig også meget, at Silkeborg kommune totalt afslår at deltage økonomisk i en vis form i den fremtidige drift af huset. Der vil være tale om et uhyre beskedent beløb i det kommunale budget til lys, vand og varme og forsikring af huset, men for de interesserede brugere af huset, som ingen egentlige indtægter har til deres aktiviteter, vil det blive en meget svær opgave at skulle stå med alene. Men selvfølgelig skal det undersøges, om det er muligt for disse brugere for at bidrage økonomisk i en eller anden størrelsesorden.

Jeg håber, at Them Lokalråd, som nu har fået overdraget at kigge nærmere på Silkeborg kommunes såkaldte tilbud, kan finde frem til en løsning, således at huset kan forblive på borgernes hænder her i den sydlige del af kommunen - den tidligere Them kommune.