Hvad står der egentlig i højhusstrategien?

17. februar 2020, 13.43

HØJHUSE Der er meget talen og skriveri om højhusstrategien i de her dage i Silkeborg Kommune.

Så her tre svar på tre spørgsmål til, hvad der egentlig står i højhusstrategien:

• Står der, at der kan bygges et højhus på hjørnet af Fredensgade og Christian 8´s Vej?

Ja, det gør der.

• Står der, at dette højhus på hjørnet af Fredensgade og Christian 8´s Vej skal være 23 etager højt?

Nej. Tværtimod står der, at et højhus i en provinsby almindeligvis er 10-15 etager højt.

Så højden på det planlagte højhus på den angivne placering i Silkeborg er altså mellem 8 og 13 etager højere end et almindeligt højhus i en provinsby.

• Er det dermed, som skrevet og sagt af flere, allerede besluttet for over 10 år siden, at der som konsekvens af strategien skal bygges et højhus på 23 etager på det nævnte hjørne?

Nej, på ingen måde.

Skulle man endelig sige, hvad der står i højhusstrategien, er det, at der åbnes op for et højhus på cirka halvdelen af den højde, der ligger i det nuværende projekt. Men selvfølgelig ikke per automatik, men via en helt normal og demokratisk lokalplans-proces.

Vi kan opfordre til, at du som borger selv læser højhusstrategien, så du har noget at stå imod med, når nogen taler om eller skriver, hvad der står i den. Søg »højhusstrategi Silkeborg« på nettet, og du har den hos dig.

I øvrigt skriver flere, at højhus-strategien jo har mange år på bagen og derfor burde være kendt af alle. Særligt vælgerne, da de stod i stemmeboksen ved seneste kommunalvalg.

Vi må indrømme, som først vælgere, senere kandidater og nu byrådsmedlemmer, at højhus-strategien ikke lige er det, der ligger på rygraden og er afgørende for vores stemme. Så vi har fuld forståelse for de borgere, der heller ikke var klar over, at højhus-strategien åbenbart ikke står til diskussion, da den er vedtaget for længe siden.