Hvad med borgerne der ikke kommer med i fjernvarmeudbygningen?

Udgivet:04. februar 2023, 08.00

Læsetid:2 minutter

Af Preben Wassmann. Skivevej 11 Kjellerup

1 måned siden

FJERNVARME Alle borgere, som ikke allerede har fjernvarme, er af regeringen blevet lovet et svar i 2022, hvori det fremgår, hvilke borgere der ikke medtages i fjernvarmeudbygningen. Herunder også borgerne i Silkeborg Kommune.

Klima-, miljø og energiminister Lars Aagaard (LÅ), har netop været på skærmen og oplyst, at mere end 100.000 borgere i Danmark ikke vil få glæde af kommunernes planer for udrulning af fjernvarme. Med andre ord: Os i udkants-Udkantsdanmark bliver igen efterladt med en stor individuel regning.

Sandheden er vel blot, at både stat og kommune igen og igen efterkommer borgerne, hvor der politisk er flest stemmer.

Lad os lige dvæle lidt ved disse borgeres situation over de seneste mange år. Vi er de få stemmer. Vi sørger normalt for at klare os selv. Vi er, for næsten alles vedkommende, tvunget til at have eget køretøj. Vi klarer selv udgifter til logistikken - herunder til vore indkøbsture i byerne, besøg i de større byers biblioteker, bevaring af landlige fællesveje/evakueringsveje og så videre. Men kommunens service er blot blevet ringere og dyrere herude.

Der kommer dog et tidspunkt, hvor man får nok af magthavernes udmeldinger i både medier og dagspressen. Senest har føromtalte minister så ganske frejdigt konstateret, at de godt 100.000 personer, som ikke får udskiftet deres gasfyr med fjernvarme, »bare kan gå i gang med udskiftningerne til varmepumper, heri er der betydelige besparelser at hente«.

Han skulle måske have modereret denne påstand en hel del. Hvis dette er korrekt, hvorfor så snakke så meget om udbygning af fjernvarme? Og hvad med biogasudbygninger, der tidligere blev sløjfet i yderområderne?

Lad os så også lige tage et kig på Silkeborg Kommunes aktioner gennem årerne. Hvor har det været billigst at få opvarmet sine huse? Hvilke beslutninger i kommunen har befordret ideelle betingelser for særlige byområder, når det angår varmeforsyning? Hvor meget energi og økonomi har kommunen lagt i Silkeborg Forsyning gennem årerne?

Når der er svaret på disse spørgsmål, så fortæl os blot, hvorledes etableringer og investeringer i ny energiforsyning i 140.000 kroner-klassen skal kunne forrentes af den enkelte borger? Især de borgere, som for ikke så mange år siden, på opfordring, købte et nyt naturgasfyr.

Ydermere har byrådet besluttet at inddække store dele af et underskud, som fremkom i forbindelse med afviklingen af Regatta 2022. Denne gang med mere end 700.000 kr.

Der kunne ydes væsentligt støtte til borgernes energiomlægning i yderområderne for disse mange penge. Jeg som troede, at kommunen var til for alle borgerne. Naive tanker.

Indlæser debat