Demokrati og byudvikling

18. januar 2020, 08.00

BYUDVIKLING At dømme på de mange læserbreve og på rigtig mange deltagere i et møde omhandlende projekt Fredensgård, synes mange borgere at være bekymrede for udviklingen i deres by. De synes også bekymrede for, om byrådspolitikerne tager deres indsigelser og protester mod blandt andet højhuse alvorligt.

Det er derfor naturligt at stille spørgsmålene: Er byrådsmedlemmerne i trit med deres vælgere? Er byrådsmedlemmerne, f.eks. Hans Okholm, valgt til byrådet, fordi de/han har en særlig veludviklet sans for byudvikling/arkitektur? Man ser dem jo ofte refererede for udtalelser som »jeg synes sådan og sådan«.

Byudvikling synes i høj grad at interessere byens borgere. Hvis ovennævnte bekymringer er berettigede, kunne det føre til tanken om det ligefrem kunne være på sin plads, allerede nu, at lufte tanker om et nyt parti, som skulle have det som et vigtigt formål at kere sig om byudviklingen. Partiet kunne f.eks. hedde Skøn på Silkeborg. Hvis et sådant parti p.t. havde siddet i byrådet, ville der sandsynligvis ikke have været flertal for nogle af de projekter, f.eks. højhuse, som byrådet nu går så varmt ind for!