Politisk spil over sund fornuft!

Udgivet:22. december 2016, 11.50

Læsetid:2 minutter

Af Elin Sonne Byrådsmedlem for SF i Silkeborg. Formand for Sundheds- og Forebyggelses-udvalget

6 år siden

DEBAT På byrådsmødet i mandags afviste et borgerligt flertal at bevilge anlægsmidler til et modulbyggeri af 10 midlertidige familieegnede flygtningeboliger. Disse boliger, som for en stor del ville være finansieret af statslige midler, kunne være med til at skabe en mere tålelig tilværelse for en gruppe mennesker, som længe har levet med krig, kaos, adskillelse og midlertidighed til overflod.

Et enigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalg havde indstillet forslaget til vedtagelse. Vi havde fået halvdelen af beløbet finansieret af en statslig pulje, i alt ca. 5,3 mio. De penge sender vi nu tilbage med forventning om, at vi kan klare behovet med 1-værelses boliger på Impala - som vi kun har på lånt tid i 1½ år mere. Det er en meget uklog beslutning af flere grunde. Dels er boligerne på Impala lejet med henblik på enlige flygtninge, som vi fik mange af i starten af året, så boligerne er ikke familieegnede, og i denne tid er det mest familier, vi modtager. Den midlertidighed, som de fleste af familiemedlemmerne har levet i længe, med splittelse og opbrud, forlænger vi nu i boliger, hvor det er svært at samles som familie - noget de har stærkt brug for ovenpå de oplevelser, de har været igennem.

Dels vil kommunen have mulighed for at konvertere de midlertidige boliger til flygtninge til andre målgrupper, hvis det lykkelige skulle ske, at krigshandlingerne i Syrien og andre af verdens brændpunkter stopper, og der derfor ikke kommer flere flygtningefamilier til Silkeborg. Boligerne vil altså under alle omstændigheder afhjælpe det store pres, der er på billige familieboliger i denne tid, hvor mange, såvel danskere som flygtninge, er blevet sat kraftigt ned i deres ydelser. Ventetiden på en permanent bolig er væsentligt længere end borgmesteren annoncerede i sidste uge. Boligen skal jo kunne betales, og billige familieboliger fås altså ikke inden for 2-3 mdr.

Det er godt, at vi har klare forventninger til flygtningefamiliernes integration, både når det gælder sprog, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning mv., men i et tilfælde som dette, vanskeliggør vi processen i stedet for at understøtte den. Det er politisk spil over sund fornuft.