Danske børn efterlyser tryghed

29. maj 2019, 12.51

BØRNEPASNING De første 1000 dage af et menneskes liv er de vigtigste, og i den alder har barnet mest brug for at opleve trygheden i relationen til forældrene og andre voksne. Mange af de psykiske sygdomme som først opdages i ungdomslivet kan spores tilbage til barndommen.

KD vil give et tilskud til de forældre, der prioriterer at passe egne børn svarende til 85% af en institutionsplads. Det skal sikre forældrene reelt frit valg af netop den pasning, der er bedst for deres børn. Der skal være frit valg mellem, om forældrene vil bruge pengene på at lade deres børn passe, eller de passer dem selv. Sundhedsplejerskeordningen skal sammen med pædagoger føre opsyn med, at også hjemmepassede børn trives.

KD vil sikre ordentlige forhold i daginstitutionerne. Derfor skal der indføres minimumsnormeringer på maks. 3 vuggestuebørn pr. voksen og maks. 6 børnehavebørn pr. voksen. Samtidig skal der sikres høj faglighed blandt de ansatte.