Tidlig dialog er ikke hele løsningen

18. september 2021, 07.45

Foto: Martin Ballund

SOLCELLER I Midtjyllands Avis 9. september kunne man læse Claus Leicks (SF) læserbrev om processen omkring tidlig dialog med borgerne. Ideen er rigtig fin, og personligt ser jeg frem til at få mere indblik i hvad det er for et solcelleprojekt, jeg som bosiddende ved Thorsminde, Låsby, potentielt kommer til at være nabo til.

Men at tro, at man får alt det gode ved dialogen, som CL fremhæver, ved at drøfte et så stort, og for lokalmiljøet, gennemgribende projekt på en mark i 30 minutter, er efter min mening absurd.

Er solceller den rigtige og bedste løsning for Skanderborg kommune? Og hvis der skal findes en placering af solcelleparkerne, burde man så ikke undersøge for og imod på forskellige placeringer?

Søren Korsgaard

Det er som borger svært at vurdere, hvor meget politisk forarbejde, der er gjort ift. at planlægge solcelleparker i Skanderborg kommune. Det virker umiddelbart, som om det er meget begrænset. Det eneste konkrete, jeg har fundet på det, er en annoncering i marts måned, hvor kommunen opfordrer alle til at byde ind med potentielle vedvarende energiprojekter. Fristen for at komme med inputs til kommunens potentielle vedvarende energiprojekter er sat til d. 1. januar 2022.

Meningen med at lave denne tidsfrist er vel, at man så kan lave en samlet vurdering af alle projekter og ud fra det tage en beslutning. Men ved at haste denne sag igennem, kender kommunen endnu ikke omfanget af mulige projekter og risikerer dermed at træffe beslutning på et ikke fyldestgørende grundlag. Det virker som hastværk, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke lige så godt kan gøre det ordentligt fra starten af.

Læs også
Er svaret til solcelleparker et entydigt ja eller nej?

Sørg nu for at have øje for alle muligheder og se ud over hele kommunen og Danmark som helhed.

Læs også
Nej til solcellepark ved Thorsminde

Er solceller den rigtige og bedste løsning for Skanderborg kommune? Og hvis der skal findes en placering af solcelleparkerne, burde man så ikke undersøge for og imod på forskellige placeringer? F.eks. undersøge om det er nødvendigt at udtage noget rigtig fin landbrugsjord til sådanne projekter, når man sideløbende har en dialog om udfasning af lavbundsjord fra landbruget i andre områder af kommunen.

Der er også flere steder i kommunen, hvor man ønsker at indstille dyrkningen af jorden, for at beskytte drikkevandet, hvilket ikke er tilfældet i området ved Thorsminde, Låsby.

Læs også
Naboer danner protest-gruppe mod solcellepark
Abonnement

Ligeledes virker det også besynderligt, at samtlige fire foreslåede solcelleparker er placeret i eller omkring den tidligere Ry Kommune. Bruger vi mere strøm i denne del af kommunen end i de andre dele?

Der er rigtig mange spørgsmål, som umuligt kan nå at blive besvaret på 30 min. Så hvad er næste skridt i den tidlige dialog?

Indlæser debat...