Ja tak til ordentlighed - også når det gælder biogasanlæg

16. januar 2021, 08.00

BIOGASANLÆG Jarl Gorridsen (JG) mener »tingene skal være ordentlige« (læserbrev i MJA den 30.12.2020).

JG kæmper bravt for AIKC i Ans (og måske også lokale stemmer), for at skaffe flest mulige af de sparsomme kroner, kommunen har tilovers og derfor kan give til bl. a. sport og kultur. Og han savner ordentlighed i byrådets beslutning i denne sag.

Samme ordentlighed savnede gruppen mod biogasanlægget i Lemming, da JG tydeligt manipulerede Silkeborg Byråd med grove usandheder om antal af transporter, antal naboer som landmænd (her blev den ene helt glemt og lejerne i hovedhuset Allingvej 13 ikke omtalt!).

Bygherren Mads Niær Kristensen (MNK) manipulerede ligeledes borgerne på høringerne ved at oplyse, at anlægget var privatfinansieret og uden investorer samt også uden tilskud.

Yderligere har JG skriftligt løjet over for Planklagenævnet om, at han først kendte MNK fra høringen i Lemming Forsamlingshus den 18. april, 2017, hvor vi kan bevise, at JG var til møde hos MNK på Grauballegård den 2. december 2016 med og som formand for PMK-udvalget. Efterfølgende har PMK-udvalget indstillet projektet til byråds- godkendelse, som skete med stort flertal.

Senere i 2017, mens JG stadig var formand for PMK-udvalget, har han korrekt oplyst, at hans firma DS Energy havde en mindre handelsaftale med MNKs landbrug. Disse forhold »godkender« Planklagenævnet helt uforståeligt i klagen om inhabilitet.

Vi har dokumenteret, at transport-antallet bliver mindst det dobbelte, nærmest det tredobbelte, og nabolandmænd er 2 ud af de 7-8 tættest boende personer/familier incl. lejerne.

Anlægget er nu solgt til investoren Vestjysk Andel med 65% aktiemajoritet (så et evt. overskud kun giver 1/3 skatteafkast til Silkeborg), samt at Silkeborg Kommune skal yde uhørt meget tilskud til gylle-vejene for at sikre vejlovens krav.

Sidstnævnte har kommunen indtil videre klaret ved at bevilge ca. 5 mill. kroner, (i første omgang 2,3 mill. kr) til mindre udretninger og punktvise for-bred-ringer af Allingvej, som kun er ca. 5,2 m bred. Vi vil kræve alle veje lovlige med tilpas bredde (mindst 6-6,5 m) for gylletransporterne gennem Ans, Grønbæk og Kjellerup, som skal køre ind ad Allingvej fra Randersvej. Ligeledes skal laves en omfartsvej ved Nisset for gylletransporter vestfra via Sinding, Skægkær, Sejling og Serup, så 4-6 stk. farlige 90-graders sving undgås i Nisset og Lemming m.m. Her skal formodentlig investeres 10-100 mill. kroner af Plan- og Vejafdelingens budget, som ellers kunne gå til andre projekter til gavn for mange. Alt dette på grund af byrådets beslutning om et privat biogasanlæg med stort flertal, så Ansbroen får nok lange udsigter.

Disse tilskud til projektet forsyningsveje burde betales af anlægget og ikke af kommunens slunkne kasse og er tabt efter en evt. konkurs. Dette vil Vestjysk Andel formodentlig undgå med masser af gylle vestfra gennem Ans, Kjellerup, Serup, Sejling m.fl., idet en del gylle/biomasse østfra nok lander i biogasanlæggene i Thorsø og på Frijsenborg eller måske i et nyt kommunalt biogasanlæg et sted i Silkeborg kommune.

Vi savner lige som JG »ordentlighed«.