»I udvalg«

3. marts 2020, 13.02

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER »I udvalg«. Normalt betyder det, når en sag er anbragt i udvalg, at der kan den ligge og samle støv i årevis. Er det også sådan med det interkommunale udvalg, der skal bringe Gudenåen under kontrol?

Måske går det hurtigere denne gang. Rådhuset har vand i kælderen og Hans Okholm svinger rundt med sin nyerhvervede dykpumpe!

Når man står på broen i Resenbro, eller Svostrup Bro, fornemmer man, hvad vi er oppe imod. Gudenåen skal have gennemløbstværsnit 8-10 X 2 meter. Der skal dertil bestilles en flydende sandpumpe, med stor kapacitet. Følgende tiltag skal iværksættes:

1) Hen over sommeren skal Tange søs flodemål, i et års tid, sænkes med 3-4 meter.

2) Den derved kontrollerbare vandstand skal benyttes, så sandpumperen kan arbejde konstant indtil åens vedtagne tværsnit, fra Silkeborg Langsø til broen i Ans, er udført.

3) Tange-dæmningen retableres.

4) Årlige kontroller af åens tværsnit gennemføres.

Der er et alternativ: Skrot Tange-dæmningen.

Det sidste mener jeg, vi bør undgå.