Byudvikling: Faglighed efterlyses

12. september 2019, 12.40

BYUDVIKLING Plan- og vejudvalget har åbenlyst brug for neutral vejledning og hjælp. Det er velkendt, at det ikke altid er positive tanker, der strømmer til udvalget, ja ofte får udvalgsmedlemmerne ørerne i offentlighedens maskine. Nogle gange selvforskyldt, som eksempelvis med sponsorturen til København, med manglende overholdes af byggetilladelse på Å-Viften uden der gribes ind, eller når borgere og bygherre behandles forskelligt. Det er noget rod. Det skal afhjælpes og forhindres.

Jeg er overbevist om, at udvalget ofte står overfor dilemmaer og problemstillinger, der kan være vanskeligt at gennemskue og løse til alles tilfredshed. I læserbrev MJA 9.9.19. skriver de fire udvalgsmedlemmer, at de som »helt almindelige borgere, der er valgt til byrådet uden faguddannelse på området, skal forsøge at finde de bedst mulige løsninger for det fremtidige byggeri« - men gør man det ved at hoppe i bussen med en enkelt projektudvikler og bygherre? Næppe.

Når kommunens udmærkede fagfolk laver oplæg og indstilling til Plan- og Vejudvalget, må det naturligvis ske i samarbejde med hver enkelt projektudvikler/bygherre. Fint med det, men det objektive kan nemt forrykkes.

Derfor bør borgerne og byrådet have mulighed for en helt uvildig vurdering, hvor faglige hensyn er omdrejningspunktet. Netop faglighed er mangelvare, både i debatten og i udvalget, der er for meget »jeg syntes« og for lidt »jeg ved«. Derfor bliver diskussion i udvalget og i offentligheden ofte ført på grundlag af følelser og ikke på grundlag af viden. Men det kan der rettes op på.

Byrådet bør lave en aftale med en velrenommeret og faglig kompetent arkitektvirksomhed, der ikke har byggesager i Silkeborg Kommune. Her kan/skal udvalget sende projektforslag til granskning, så vi kan få vurderet de enkelte projekter objektivt. Tilsvarende vurderinger kan laves for lokal- og kommuneplan.

Vigtigst er, at vi får faglighed på bordet og ikke lader os nøjes, det er byens og kommunes udvikling for vigtig til.