Den forsvundne kunst

2. december 2021, 12.13

KUNSTVÆRKER Gennem flere læserbreve har Aksel Evin Olesen efterspurgt forskellige lokale kunstværker, der efter sigende skulle være forsvundet. Herunder Knud Erik Færgemanns værk, som blev skænket til byen i forbindelse med Silkeborgs 150-års-jubilæum. Som det fremgår af billedet her, er værket ikke forsvundet, men befinder sig på rådhusets 4. sal. Så er den klaret.

Så er der også Heerups stenskulptur, der har stået midlertidigt på Entreprenørgården, mens gågaderne blev renoveret. Det har AEO naturligvis også noteret sig, men den har vi da selvfølgelig planer for, og det tager Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget stilling til på mandag.

AEO mener, at den skal tilbage til »sin rette plads på Vestergade«. Det må vi se, om den skal, men jeg vil gerne anholde, at der skulle være »en rette plads«. Blot fordi noget har været engang, behøves det jo ikke at være sådan for fremtiden. På samme måde, som vi har fået et nyt torv og gågader, så kan udsmykningen også skifte, flyttes og ændres. Silkeborg er heldigvis en dynamisk by i udvikling, hvor alt ikke bare skal være »som det plejer«.

Det sidste værk, som efterspørges, er fem vandkummer af Erik Nyholm. Kummer, der blev fjernet for godt tyve år siden fra vores gågade. Selvom AEO måske kunne have mig mistænkt for værkets forsvinden, så vil jeg gerne dementere, at jeg egenhændigt, som 9-årig, skulle have fjernet fem vandkummer, omend AEO ønsker at stille mig til regnskab for dem. Men det kunne jo være, at gode folk skulle gå sammen og få lavet en genrejsningskomité for de fem vandkummer. Nu er idéen givet videre!

Indlæser debat