Få vi lavere vandstand med nyt regulativ?

Udgivet:23. januar 2023, 17.00

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Af Lars Bo Nielsen og Niels Toft Ålauget GST

VANDSTAND Mens Brand & Redning udleverer sandsække, og kommunale medarbejdere på rådhuset overvåger vandstanden i Gudenåen, lever borgerne med oversvømmelser på marker, i haver og ikke mindst i kældere og huse.

Gudenåen har et regulativ, der blandt andet skal sikre borgerne langs åen mod netop oversvømmelser. Det gældende regulativ er fra år 2000 og bygger på opmålingen af åen fra 1997.

Ved årlige aprilmålinger skal Silkeborg Kommune kontrollere, at Gudenåens vandføringsevne og vandstand lever op til den i regulativet givne vandføringsevne og vandstandshøjde. Og er der overskridelser på mere end 10 cm, skal Silkeborg Kommune skære grøde eller oprense, således at vandføringsevne og vandstand bringes i overensstemmelse med regulativets krav (sidstnævnte har Silkeborg Kommune forsømt i årevis).

Og siden 2009 har Silkeborg Kommune bedyret at ville gøre noget ved den forhøjede vandstand i Gudenåen - dette skulle dog ske gennem et nyt regulativ, måtte vi forstå. Nu 14 år senere har Silkeborg Kommune så endnu en gang - denne gang sammen med tre andre kommuner - iværksat udarbejdelse af nyt regulativ. Men får lodsejerne og andre, der færdes langs Gudenåen så endelig det, de er blevet lovet gennem de seneste 14 år - kommer kommunen til at gøre noget ved den forhøjede vandstand i Gudenåen?

Meget tyder på, at de ikke gør.

Ifølge relevante bilag til klima- og miljøudvalgsmødet den 5. december tyder alt på, at det nye regulativ vil medføre væsentlige forringelser i forhold til netop vandføringsevne og vandstand. I udkast til nyt regulativ hæves den tilladte vandstand med yderligere 10 til 30 cm.

Mulighederne for vedligeholdelse forringes, og mulighederne for grødeskæring udvides ikke. Ekstraordinær grødeskæring (som faktuelt er et effektivt middel mod oversvømmelse) kan tidligst iværksættes, når vandstanden ved Ringvejsbroen står 10 cm højere, end den var under »hundredårshændelsen« i vinteren 2020!

Det ser faktisk ud til, at Brand & Redning i stigende grad kommer til at udlevere sandsække, mens kommunale medarbejdere overvåger og overvåger, og borgere fordrives eller lever med oversvømmede marker, haver, huse og kældere. For med udkast til nyt regulativ tyder alt på, at vi får det modsatte af det, vi blev lovet: Vi får nu højere vandstand og ringere vandføringsevne i Gudenåen.

Indlæser debat