DET ER DIT VALG - KV21

Vindums resultater - dygtig ledelse eller skønmaleri

19. oktober 2021, 12.37

ØKONOMIEN De lokale venstrefolk har i disse dage travlt med at turnere rundt med budskabet om borgmester Vindums resultater. Oftest henvises der til en måling om erhvervsvenlighed og den store befolkningstilvækst. Og så stopper opremsningen for det meste der. Men lidt har vel også ret.

Til gengæld misser venstrefolkene, at Vindum har været knap så god til det, der er helt centralt i en veldreven virksomhed: Økonomistyring. For det er et faktum, at 40 % af kommunens kassebeholdning er forsvundet under Vindums ledelse af Silkeborg Kommune. Læg dertil et kommunalt låneoptag på mere end 300 mio. kr. i 2020 og 2021. Sådan måtte det jo gå, når borgmesteren gang på gang vedtager budgetaftaler, der tager penge op af kassen i stedet for at være finansieret krone til krone.

Siden 2015 (Vindums første budget som borgmester) er vi den kommune i Region Midtjylland, der har oplevet det største fald i vores kassebeholdning målt pr. indbygger.

For det er et faktum, at 40 % af kommunens kassebeholdning er forsvundet under Vindums ledelse af Silkeborg Kommune

Erling Prang

»Flere nye indbyggere gør, at vi har råd til at investere i vores velfærd« er det argument, som borgmester Vindum bruger til at legitimere ofringen af borgervenligheden på vækstens og byggematadorernes højalter i de pressede lokalområder langs motorvejen i Silkeborg.

Men hvordan er det nu sammenhængen er mellem vækst i indbyggere og indtægterne til kommunekassen?

En analyse fra NB Økonomi viser, at der er en ringe sammenhæng mellem udviklingen i kommuneskat og serviceudgifter, og derfor kan borgere (og politikere) pr. automatik ikke regne med, at mere kommuneskat resulterer i bedre service til borgerne 1 til 1. Det skyldes, at i en kommune med Silkeborgs karakteristika bliver meget få % af skatteindtægten fra en ny borger i Silkeborg Kommune. En stor del ædes op af den kommunale udligningsordning.

Indlæser debat