Motorvejen er én vej - men ikke den rigtige vej

17. august 2021, 13.10

MOTORVEJE Vi vil vækste for fuld fart, med mindst 110 km/t, så vi skal have asfalteret flere motorveje. Det er fremtiden. Det er vejen frem. Jo hurtigere jo bedre. Tid er penge. BNP er mere end fordoblet de sidste 40 år. Reallønsfremgang på 10 % på bare 5 år. Vi vil som i Norge gerne kunne fordoble købekraften til 2030. Så kan vi købe flere ting, rejse oftere, spise mere … næ hov det er jo ikke sundt.

Hvordan er folkesundheden i Danmark:

- 468.800 lever i dag med en hjerte-kar-sygdom.

- 1 mio. lider af forhøjet blodtryk.

- Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

Læs også
Ny motorvej får en brat slutning
Abonnement

En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen (Kræftens Bekæmpelse) bekræfter, at vejstøj giver en forøget risiko for blodprop i hjertet.

Undersøgelsen viser, at en 10 dB stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at ca. 3,7 % af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj.

Læs også
50 kilometer motorvej kalder smil frem hos Viborg-borgmester

Opgørelser fra 2012 viser, at ca. 724.000 danske boliger, svarende til ca. 1,4 mio. mennesker er belastet af støj der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Så vidt vides har ingen turdet lave en nyere undersøgelse af disse tal.

Som det er i dag, er de danske myndigheders støjgrænse fastsat til 58 decibel. En grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme. Men ifølge WHO bør grænsen i stedet været 53 decibel.

Forskellen fra 58 til 53 decibel lyder måske ikke af så meget. Men en ændring på fem decibel svarer til, at den lyd vi oplever, falder tre gange.

Nu kommer overskriften så som et spørgsmål: Er vi sikre på, at Hærvejsmotorvejen er den rigtige vej at gå? Efter min mening taler hele samfundsudviklingen MOD en motorvej for ikke at nævne klimakrisen. Støj, stress og forurening er bare nogle af de ulemper, man alle andre steder i samfundet gør en stor indsats for at bekæmpe. Der må være en anden vej.

Kilder: Tallene i artiklen kommer fra: Hjerte Foreningen, AS3, DI-business, Force technologi, Miljøstyrelsen.

Indlæser debat...