Er Silkeborg en urealistisk fantasifuld by?

Udgivet:23. november 2022, 15.00

Læsetid:2 minutter

Af Erik Kristensen. Sejs Søvej 86 Sejs-Svejbæk

KOMMUNEØKONOMI Livets gang i Silkeborg via Midtjyllands Avis (»lokal med vilje«) beskrives den ene dag med nærmest megalomane byggeprojekter, så som ekstensive boligbyggerier, ambitiøse planer om en ny monumental bygning til Museum Jorn, havnen skal renoveres for et stort millionbeløb og Silkeborg Slot skal genopføres.

Den næste dag bringes indlæg om skandaløs behandling af samfundets svageste på et plejehjem eller om kommunens budgetreduktioner.

Besparelserne har indtil videre blandt andet resulteret i endnu en massakre på byens grønne områder. Debatten tyder på, at byrådet har problemer med at foretage de nødvendige nedskæringer i administrationsapparatet. Hvordan hænger disse tilsyneladende stærkt modstridende nyhedsstrømme sammen i den virkelige verden?

Svaret blæser i vinden.

Det har været postuleret, at udvikling kræver vækst - defineret som en vedvarende befolkningstilvækst. Hvad der forstås ved udvikling er ikke defineret udover flere indbyggere, flere mursten og mere beton - og mindre natur.

Det må nøgternt konstateres, at befolkningstilvæksten ikke har sikret »udvikling« af kommunens økonomi.

Et nyt imposant Museum Jorn ønskes bygget på en af de mest attraktive grunde i byen til erstatning for det allerede eksisterende museum. Det oplyses, at fondene på det nærmeste står i kø for at finansiere projektet, dog uden nærmere specifikation.

Projektet Silkeborg Slots etablering har angiveligt fået et tilskud fra en lokal bank, men der skal findes nogle fondsmidler. Skal det være Silkeborgs svar på Disneyland med entreindtægt?

Hjejlefonden er drivkraften bag ønsket om en renovering af havnen, som på det nærmeste kræver en arkitektonisk omkalfatring. Finansieringen skal også her baseres på fonde og private investorer.

Naturligvis lever mennesket ikke af brød alene. Kultur og især social anstændighed er nødvendig - derfor er en større grad af kommunal økonomisk realisme indiskutabelt nødvendig, både aktuelt og fremtidigt - blandt andet betinget af den demografiske udvikling, hvilket problemerne i ældreplejen jo allerede har demonstreret.

Et forslag til Midtjyllands Avis er at foretage dybdeborende journalistik i diverse projekters afledte konsekvenser for kommunens økonomi - og ikke kun passivt at referere interessenterne.

Et temanummer om konsekvenserne for borgerne af de årlige budgetaftaler vil også være af værdi for det offentlige engagement i det lokale demokrati.

Uanset hvor mange fonde og private investorer, der er involveret i finansieringen af de fantasifulde projekter, så vil det i de fleste tilfælde også resultere i store udgifter for kommunen, enten til anlæg (infrastruktur) og/eller løbende driftsomkostninger.

Indlæser debat