Budgettet - set udefra

11. november 2019, 13.10

Foto: Jakob Stigsen Andersen

USIKKERHED Hvordan kan byrådet vedtage et budget, som byrådet samtidig er overbevist om ikke løser de økonomiske udfordringer, man står med i 2020?

En gammel kasserer, jeg samarbejdede med i mange år, sagde altid, at et budget er det bedste bud på fremtiden. Når Silkeborg Kommunes budget vedtages, så tænker jeg, at budgettet skal være et kvalificeret bud på, hvordan økonomien i 2020 ser ud i kommunen og ikke bare det bedste gæt på fremtiden.

Der udtales fra byrådssalen, at der i budgetarbejdet har manglet valide tal, og at det er første gang siden 2009, at byrådet vedtager et budget, der ikke er i balance. Begge dele foruroliger de ansatte i Silkeborg Kommune, og hvorfor tager byrådet så ikke de nødvendige beslutninger, der skaber balance i budgettet?

Budgetbalancen overskrides med 18 mio. kr. Dette kan lade sig gøre, da det er muligt at tage penge af kassebeholdningen, men samtidig forlanger byrådet et sparekatalog på 100 mio. kr. af kommunens forskellige afdelinger. Tallene giver en indikation af, hvor stor usikkerhed, der er omkring kommunens økonomi og af, at situationen er alvorlig, for hvordan skal kommunens ledelser finde besparelser i denne størrelsesorden, når det ikke er lykkedes for politikerne at finde besparelser, der svarer til 18 mio. kr. igennem et helt efterårs budgetforhandlinger?

Samtidig beslutter byrådet at afsætte penge på budgettet til nye tiltag og spændende projekter, der igen fører til nye budgetposter! Alt i alt fører budgetaftalen til stor usikkerhed for kommunens ansatte. Vil sparekataloget forringe arbejdsmiljøet og bliver sparekataloget ikke blot endnu en omgang procentvise besparelser, der igen fører til, at de ansatte skal løbe hurtigere?

Mange ansatte har i efteråret haft et presset arbejdsmiljø, der var præget af besparelser besluttet af byrådet for at undgå økonomiske sanktioner. På ældreområdet var besparelserne endda fulgt op af et ansættelsesstop, der har ført til, at de ansatte skulle løbe endnu hurtigere. Skal de kommunale ansatte udsættes for dette igen?

For hvem skal i modsat fald pege på de afdelinger eller grupper af ansatte, vi ikke længere har brug for, og hvem skal i det hele taget ansvaret?

Det kan undre, at et sådant budget med så stor usikkerhed kan opnå så bred en opbakning i byrådssalen.