Folkesparekassen fusionerer med fynsk sparekasse

Kraftig stigning i omkostningerne får Folkesparekassen i Lysbro til at lægge sig sammen med Middelfart Sparekasse, der bliver det fortsættende selskab

15. juni 2021, 13.01

Folkesparekassen kommer ind i et væsentligt større selskab. Middelfart Sparekasse har 84.000 kunder og er dermed næsten 10 gange så stor som sparekassen i Lysbro, når det gælder antallet af kunder.

SILKEBORG Det er snart slut med en selvstændig Folkesparekassen i Lysbro. Sparekassen, der blev grundlagt i 1983, fusionerer med Middelfart Sparekasse, og det er planen, at den fynske sparekasse bliver det fortsættende selskab.

Folkesparekassen oplyser, at Middelfart Sparekasse er valgt som fusionspartner af flere grunde - blandt andet, at det er et væsentligt større pengeinstitut og dermed har større økonomiske muskler.

Den lokale sparekasse hører til blandt de mindre pengeinstitutter i landet, men er velkonsolideret og har 9300 kunder. Folkesparekassen kom imidlertid i 2020 for første gang ud med et underskud. Samtidig er den i lighed med andre pengeinstitutter - belastet mere og mere af stigende myndighedskrav og administrative byrder, der kræver omfattende investeringer på medarbejdersiden og i nye IT-løsninger. Tillige er kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag øget markant efter finanskrisen.

- Gennem en længere periode har ledelsen i Folkesparekassen forsøgt at komme dette i møde med en række tiltag. Det er lykkes at øge indtjeningen betydeligt, men udgifterne er samtidig steget endnu mere trods besparelser på blandt andet lønomkostninger. Derfor var det nødvendigt med en yderligere forhøjelse af basisindtjeningen, hvis Folkesparekassen skulle fortsætte som selvstændigt pengeinstitut. Det ville både kræve prisstigninger over for kunderne samt yderligere reduktion i medarbejderstaben for at spare omkostningerne. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke er en ansvarlig løsning på langt sigt og har derfor taget beslutning om at indstille til en sammenlægning med Middelfart Sparekasse, lyder det fra Folkesparekassen, hvorfra direktør Martha Petersen uddyber:

- Det betyder meget for os, at kunderne fremover vil blive rådgivet mindst lige så godt som før. Middelfart Sparekasse arbejder ligesom Folkesparekassen alene i kundernes interesser

Direktør Martha Petersen

. På den måde passer vi rigtig godt sammen. Middelfart Sparekasse er en fremtidssikret løsning både for garanter, kunder og medarbejdere, siger Martha Petersen.

Den lokale tilstedeværelse for kunderne i Silkeborg er bliver bevaret. Middelfart Sparekasse beholder lokalerne på Herningvej for at etablere en afdeling i det midtjyske. I forvejen har Middelfart Sparekasse 12 afdelinger i Jylland og på Fyn, blandt andet tæt på Folkesparekassens adresser i Aarhus og Odense.

Martha Pedersen er direktør for sparekassen i Lysbro. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Martin Baltser, administrerende direktør i Middelfart Sparekasse, er glad for, at Folkesparekassen så mod Middelfart i sin søgen efter en samarbejdspartner.

- Jeg har meget stor respekt for den måde, Folkesparekassen er blevet drevet på. Begge sparekasser arbejder ud fra et stærkt – og meget ens – værdisæt. Selv om Middelfart Sparekasse er det fortsættende institut, tør jeg godt sige, at mange af tankerne fra Folkesparekassen vil leve videre. Folkesparekassens stærke fokus på miljø og FN’s Verdensmål er et eksempel på noget, vi vil lade os inspirere af, siger Martin Baltser, der kalder Folkesparekassen et sundt pengeinstitut med gode, loyale kunder.

De to pengeinstitutter ligger tæt op ad hinanden, ikke kun geografisk, men også værdimæssigt, og det har været en afgørende faktor, konstaterer bestyrelsesformand i Folkesparekassen, Louise Andersen. Hun fortsætter selv som bestyrelsesmedlem i Middelfart Sparekasse efter sammenlægningen.

Drivkraften og tankesættet har for begge sparekasser altid været et højere formål end blot at tjene flest muligt penge. Både Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen er organiseret som garantsparekasser med repræsentantskaber som øverste myndighed - uden aktionærer eller andre kapitalinteresser.

- For Folkesparekassens bestyrelse har det værdimæssige fokus været afgørende, ligesom den fortsatte nærhed til kunderne stod højt på ønskelisten, siger formanden.

Sammenlægningen skal godkendes af begge sparekassers repræsentantskaber og de offentlige myndigheder i løbet af de kommende måneder.

Martha Petersen og Martin Baltser med Middelfart Sparekasses hovedsæde i baggrunden. Et stærkt værdifællesskab har ført til sammenlægningen af de to sparekasser

Indlæser debat...