Hvor er den positive vision for ældre-plejen i Silkeborg Kommune blevet af?

16. november 2019, 08.00

ÆLDREOMRÅDET Den ene nedskæring efter den anden skaber tristhed, opgivenhed, magtesløshed og frygt hos beboerne på plejehjem, i eget hjem samt hos de mange pårørende, der allerede nu gør en stor indsats for at afhjælpe den mangel på omsorg, der præger hele plejesektoren.

Der er ikke tid til at give den enkelte borger tryghed og nærvær. Plejepersonalet er så hårdt presset, at de ikke magter at involvere sig i den enkeltes individuelle behov. Borgeren bliver til en »ting« og personalet til en slags samlebåndsarbejdere.

Kender borgeren endelig nogen i plejepersonalet, som giver dem tryghed og nærvær og godt humør, så kommer der lige en besparelse og dermed en omstrukturering, så det kendte og værdsatte ansigt forsvinder.

Ro, regelmæssighed og renlighed, det giver tryghed, og tryghed er det allervigtigste for de mange meget svage borgere på plejehjem såvel som i eget hjem.

De nyeste nedskæringer i ældreplejen - hvor der tilsyneladende altid køres med en underbudgettering - hvorfor mon det??- disse besparelser, der tilsyneladende, iflg. Lene Fruelund fra Enhedslisten, følges op med yderligere besparelser i 2020 har jo store konsekvenser for de allersvageste mennesker i vores kommune. Det er der ikke mange, der taler højt om.

På Sejs Plejecenter betyder de nedskæringer, der er besluttet, at et velfungerende nærmiljø for 8 meget svage borgere, nedlægges. Et nyrenoveret køkken med spiseplads til beboerne lukkes ned, og de 8 borgere deles ud på to andre teams. Det betyder, at de mister et trygt sted, tæt ved deres lejligheder, hvor de kan komme let og for de flestes vedkommende ved egen hjælp. Her er ofte personale tilstede, her smøres smørrebrødet til aftensmaden, her nyder man sammen at se »Huset på Christianshavn« og her er en tryg spisesituation.

Om formiddagen kan beboerne også sidde her og se fjernsyn og samtidig føle tilstedeværelsen af nogle plejere, der forbereder det varme måltid, dækker bord mv.

Der er altså et trygt alternativ til at sidde alene i sin lejlighed. Her er kendte dag- og aftenvagter, som giver beboerne den tryghed og regelmæssighed, der er alfa og omega for en god dagligdag.

Med den nyeste besparelse så skal disse borgere nu transporteres ad lange gange hen til et lignende køkken med spiseplads og mange nye beboere. Nogle kan ikke mere selv bringe sig derhen, men bliver helt afhængige af personalet. Et personale, der også skæres ned på. To heltidsstillinger forsvinder. Hvad mon det betyder? For personalet? For beboerne? Øget utryghed, mindsket nærvær fra personalet, et meget fortravlet personale.

Jeg undrer mig over, hvilket menneskesyn der ligger til grund for at træffe den slags beslutninger i Silkeborg Kommune. Man ser tilsyneladende ikke mennesket, som disse besparelser rammer, måske ser man blot nogle tal på et regneark, som let kan justeres på uden, at der protesteres? Måske er man bare ligeglad?

Det virker helt utroligt respektløst og hensynsløst overfor kommunens svageste samt overfor et hårdt presset personale.

Er samfundet virkelig så fattigt, at svage ældre f.eks. kun kan få gjort rent hver tredje uge, at der konstant skæres ned på de midler, der bevilges til at drive kommunens plejecentre? De ligner mere og mere opbevaringsanstalter, hvor de ældre kan henslæbe deres sidste leveår uden den store livskvalitet.

Er det Silkeborg Kommunes vision for ældreplejen??? Der ser sådan ud, desværre!