Uden slusen skulle Hjejlen køre på hjul

26. februar 2020, 13.00

Slusen

SILKEBORG Uden sluseanlægget ved Langebro skulle Hjejlen køre på hjul for at bevæge sig rundt i havnen.

Før etableringen af sluseanlægget og et opstemningsværk ved Langebro var Gudenåen på sydsiden af broen kun på størrelse med en bæk.

Efter forordning af kong Christian 8. fik brødrene Drewsen i 1846 ret til at opstemme Gudenåen (Re...