Silkeborg - en kulturel højborg - afsnit 2

1. april 2020, 13.01

Foto: Jens Anker Tvedebrink

KULTUREN Der er mange andre ting, der fylder i landskabet lige nu end en debat og drøftelse af kulturen i Silkeborg. Vi ønsker for alle, at vi snart kan se en ende på denne krise og komme godt videre.

Tak for svarene og kommentarerne fra Mads Frandsen, Peter Nyegaard og Johan Brødsgaard og en beklagelse af, at vi ikke tilstrækkeligt tydeligt har præciseret vores ærinde.

Vi ville med vores første kronik invitere til en debat om, hvordan alt det, der gøres for og i kulturlivet i Silkeborg, kan blive endnu tydeligere i bevidstheden hos både de, der bor i Silkeborg, og de der gerne skulle komme til at bo i Silkeborg.

Så det handler i højere grad om tydelighed - og det var den, vi i første omgang savnede i Silkeborg Kommunes kampagne for at få virksomheder til at flytte til Silkeborg.

Vi vedkender os også en del af ansvaret - det var det, vi mente med, at kulturlivet måske selv har placeret sig under radaren.

Der gøres rigtig meget fra kommunal side og fra virksomhedernes side for at sikre et godt og stærkt kulturliv i Silkeborg. Ikke mindst så ydes der en kæmpe indsats fra en lang række frivillige som bidrager, fordi de har et stærkt ønske om at få noget til at ske - for andres og for egen skyld.

Vi vil gerne gentage den vision, vi i første omgang har for kulturlivet i Silkeborg. Det kunne være fantastisk, hvis der i et samarbejde mellem alle de forskellige aktører og interessenter, der er i kulturlivet i Silkeborg, kunne formes en fælles ambition for, hvad vi vil med kulturlivet. I vores optik betyder det, at ikke mindst kulturlivet selv, erhvervslivet og Silkeborg Kommune byder ind med, hvad de ønsker, at alle de aktiviteter, de selv og de der hjælper med til at få det til at ske, skal føre til.

Vi kan lære af hele outdoorsatsningen. Her blev der formuleret en stærk overordnet vision om, at vi skal være Danmarks Outdoor Hovedstad, og efterfølgende er der sat en række handlinger i gang for at underbygge og støtte denne vision/ambition.

På kulturområdet HAR vi allerede en lang række aktiviteter ikke mindst takket være kommunens og kulturudvalgets støtte. Her mangler der - synes vi - et billede af, hvad er det for en ambition/vision, de skal støtte.

Fra erhvervslivets side bakkes der stærkt op om kulturen. Meget få aktiviteter ville kunne gennemføres uden erhvervslivets direkte og indirekte støtte. Når vi næste gang skal bede om sponsorbidrag fra en forretning eller en virksomhed, så vil vi naturligt bede dem støtte aktiviteten (forestillingen, koncerten, udstillingen mm) .

Men tænk, hvis vi også kunne fortælle dem, at de er med til at underbygge ambitionen/visionen om, at Silkeborg OGSÅ er den stærke kulturby, som er spændende for dem der bor her, og for dem der har overvejelser om at flytte hertil. Og hvis alle tre parter (kommune, kulturinstitutioner og erhvervslivet) havde været med til at formulere denne ambition/vision, kunne der bygges noget usædvanligt stærkt.

Det er det, vi egentlig ville indbyde til en dialog om - en fælles stærk ambition/vision for kulturlivet i Silkeborg Kommune.

Skal vi prøve ...?