Hertha har praktiseret omvendt integration i 25 år

Levefællesskabet i Galten har jubilæum - i 25 år har udviklingshæm-mede og »almindelige familier« boet side om side

1. maj 2021, 17.29

Hver mandag mødes de hjemmegående forældre til uformelt samvær, og de ældre generationer er meget velkomne. Fra venstre bagest er det Anne-Lene Jappe, hendes mor Helle Hansen og Amalie Gerner Larsson. Forrest i den røde trøje står Gro og Ejgil med sin mor, Anne Lund.

GALTEN I Levefællesskabet Hertha i Galten er begrebet »omvendt integration«den bærende grundtanke.

Her tror man på, at et sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalit...

Læs denne artikel

- og alle andre på Midtjyllands Avis fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos Læserklubben