Udrejsecenter: Politi øger patruljering ved Kærshovedgård

Beslutning om at flytte udlændinge, der er udvist eller på tålt ophold, fra udrejsecentret ved Bording, får ikke Midt- og Vestjyllands Politi til at mindske indsatsen i området

Udgivet:21. maj 2021, 06.41

Læsetid:3 minutter

Foto: Polfoto/Claus Bonnerup

2 år siden

BORDING Midt- og Vestjyllands Politi har konstant et skarpt øje på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor man fastslår, at politikredsens efterretnings- og analyseenhed følger udviklingen på og omkring udrejsecentret nøje, ligesom der er politifolk på centret døgnet rundt.

Desuden træner kredsens narko- og patruljehunde løbende i skovene omkring centret.

Derudover laver Midt- og Vestjyllands Politi jævnligt færdselskontroller på tilkørselsvejene til udrejsecentret og samarbejder også med de forskellige faggrupper, der arbejder på Kærshovedgård. Når der for eksempel er mistanke om narko, gennemfører politiet en razzia på udrejsecentret.

Tryghedsambassadører

Midt- og Vestjyllands Politi har gennem syv år samarbejdet med lokale tryghedsambassadører - en gruppe borgere i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Samarbejdet blev sat på vågeblus i 2019, da der var indført en permanent tryghedsskabende indsats. Efter det for nylig viste sig, at flere personer ikke nødvendigvis bruger centrets hovedindgang, men går gennem et hul i hegnet i stedet og dermed undgår registrering, besluttede Midt- og Vestjyllands Politi at genaktivere netværket af tryghedsambassadører for at sikre, at borgerne i lokalområdet fortsat kan være trygge.Første møde blev holdt i onsdags.

- Det var et rigtig godt møde og viste endnu engang, hvor vigtigt det er at have en tæt dialog, for der kom da også ting frem på det møde, som vi ikke var opmærksomme på, og som vi absolut skal have kigget nærmere på, lyder det fra chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

Råb og utryghed i Isenvad

Det kom blandt andet frem på mødet, at flere borgere i Isenvad føler sig utrygge, blandt andet fordi de oplever at blive råbt af af beboere fra Kærshovedgård.

- Vi har fået præciseret en udfordring i Isenvad, som vi ikke var opmærksom på, og det skal vi have taget hånd om. I første omgang har vi brug for mere information fra borgerne i Isenvad, så vi kan planlægge vores indsats bedst muligt. Vi har allerede aftalt et møde med en repræsentant fra Isenvad den kommende uge, og uanset hvad vil vi komme til at patruljere mere i Isenvad fremover, siger chefpolitiinspektøren.

Også på Bording Station er der udfordringer.

Her ligger der ofte henkastede cykler, og erhvervsdrivende og rejsende oplever en utryghedsskabende adfærd fra Kærshovedgård-beboerne. Midt- og Vestjyllands Politi har aftalt et møde i næste uge med en af de erhvervsdrivende og tager også kontakt til Arriva og Ikast-Brande Kommune for at samarbejde om at få løst problemerne.

Også i Bording vil politiet patruljere mere fremover – særligt i forbindelse med togankomster og afgange.

Husk at anmelde til politiet

På mødet onsdag blev der også fortalt om strafbare forhold som tyveri og trusler, der ikke er blevet anmeldt. Det er ikke noget, chefpolitiinspektøren bryder sig om at høre. Han opfordrer folk til at anmelde enhver form for kriminalitet.

- Foregår der noget, vi ikke har kendskab til, jamen så kan vi heller ikke handle på det. Vi handler på alt, hvad vi får at vide, og selvfølgelig det, vi selv observerer. Og det er meget, meget vigtigt, at man kontakter politiet, hvis man oplever noget ulovligt, slår chefpolitiinspektøren fast.

Han erkender, at der fortsat kan opstå situationer, der skaber utryghed, men han understreger, at politiet aldrig er langt væk, og at man ikke skal være bange for at ringe 114 eller 112 i akutte tilfælde.

Fast kontaktperson

Borgere og erhvervsdrivende i lokalområdet omkring Kærshovedgård har fortsat en fast kontaktperson hos politiet.

Det er dermed en velkendt, lokal politibetjent, der håndterer borgernes henvendelser. Han har sin daglige arbejdsgang i politivagten på Kærshovedgård, han deltager i det forebyggende arbejde i området og opsøger jævnligt de erhvervsdrivende i Bording og også de nærmeste naboer til udrejsecentret for at sikre, at politikredsen kender den virkelighed, borgerne og de erhvervsdrivende oplever, slutter pressemeddelelsen fra politiet.

FAKTA OM KÆRSHOVEDGÅRD

Det er Kriminalforsorgen, der driver Udrejsecenter Kærshovedgård.

Midt- og Vestjyllands Politi har en politivagt på Kærshovedgård. Her er politiet til stede døgnet rundt.

På Kærshovedgård bor der tre grupper af mennesker:

Afviste asylansøgere, der ikke vil/kan sendes hjem.

Udlændinge, der er dømt til udvisning af Danmark, men som ikke kan sendes ud.

Udlændinge på tålt ophold – det vil sige personer, der risikerer forfølgelse i hjemlandet og derfor ikke kan udsendes.

Beboerne på Kærshovedgård er ikke frihedsberøvet. De må altså gerne forlade Kærshovedgård, men skal opfylde nogle forskellige kontrolforpligtelser og skal opholde sig på centret om natten.

Beboerne skal logge ind og ud ved hovedindgangen, når de ankommer til og forlader centret.