Martin Knudsen skal da ikke mangle svar

31. august 2020, 12.20

TANGEVÆRKET I et indlæg her i avisen i sidste uge nævner sportsfisker Martin Knudsen, Randers, mig og beskylder mig for ikke at ville svare ham på synspunkter om Tange Søs stuvende effekt på Gudenåen og ædelfiskenes udtrækkende yngelfisk (smolt).

Men den beskyldning står jeg helt uforstående over for. Jeg har i den grad svaret ham - både i avisens papirudgave og i kommentarsporet efterfølgende i avisens elektroniske udgave. For her har vi også været i dialog.

Det hele er bare ikke foregået i denne avis’ spalter - men i Viborg Folkeblads. Så mon Martin Knudsen tager fejl af aviserne? I Folkebladet har Martin Knudsen udfoldet store bestræbelser på at få stablet formanden for Dansk Sportsfiskerforbund (DSF), Hans E. Nielsen, tilbage på benene efter dennes opsigtsvækkende indrømmelse af, at vildlaks næppe nogensinde kan etablere sig i Gudenåen oven for Kongensbro. Dertil er åen for dyb.

Udtalelsen faldt under Lea Wermelins feltbesøg ved sø og værk den 10. august. Men det gik endog meget hurtigt for DSF at få sin formand tilbage i folden blandt de rettroende. Som en kætter i Den Spanske Inkvisitions torturkældre.

I samme moment kastede Martin Knudsen sig ud i fiskebiologiske og hydrologiske betragtninger, som jeg havde vanskeligt ved at følge ham i. Eksempelvis mener Martin Knuden, at Tange Sø er årsag til, at Gudenåens vanddybde flere kilometer i retning mod Silkeborg er en meter eller mere dybere, end den burde være.

Det er helt nyt for mig. Jeg har læst mig til, at den stuvende effekt er beskeden og påvirker en meget kort strækning mellem Borre og Kongensbro.

Martin Knudsen betragtninger om smolt forstod jeg således, at der er så stor en forskel på laksenes smolt og havørreders ditto, at førstnævnte nemt overlever passagen af de randrusianske vådområdesøer, mens havørredernes smolt har vanskeligere ved det.

Det er muligt - men næppe sandsynligt, anførte jeg spagfærdigt. For jeg er hverken hydrolog eller ferskvandsbiolog. Det er der nu heller ikke meget, der tyder på, at Martin Knudsen er, så skråsikkert han udtrykker sig. Forskere er typisk meget bevidste om, at den viden, de har, er foreløbig. Derfor deres mange forbehold.

Men sådan rent intuitivt har jeg svært ved at tro på, at en gedde eller en skarv gerne spiser den ene type smolt, men lader den anden i fred.

Martin Knudsen skal dog have dette: Den årlige skønnede opgang af laks i Gudenåen har i årevis ligget i intervallet 850 til 1.500 individer. Man sætter årligt mellem 100.000 og 250.000 stykker smolt og ungfisk ud i åen nedstrøms Tangeværket for at nå dette mål. Fangsterne af laks er i årene 2017-19 blevet fordoblet til knap 900 årligt i snit. De randrusianske vådområde-søer synes således ikke at påvirke bestanden af udsatte laks negativt, som tilfældet er for den vilde stamme af havørreder. For her går både bestand og fangster som bekendt mod nul.

Men giver det overhovedet mening at sammenligne de to størrelser? Jeg tvivler.

Læs indlægget fra Martin Knudsen her
De respektløse har skiftet side