Ny tænketank nødvendig, hvis gamle og syge skal sikres tilstrækkelig hjælp

30. november 2019, 08.00

ARBEJDSKRAFTSMANGEL Regeringens Seniortænketank - som Danske Seniorer har været med i - har netop afsluttet sit arbejde og er kommet med en række gode forslag til, hvordan de, der har lyst, også får muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er mange, omkring hver tredje har lyst, men det er i dag kun hver femte, der gør det, fremgår det af Seniortænketankens rapport.

Arbejdet i Seniortænketanken rettede sig mest mod det private arbejdsmarked og kan dermed ikke stå alene. Bl.a. har vi brug for også at sætte fokus på de - til tider - uværdige forhold i ældre- og sundhedsplejen, som er et af Danske Seniorers store interesseområder.

Danske Seniorers konkrete forslag til regeringen er at nedsætte en ny tænketank, som skal komme med gode råd om, hvad der skal til for, at dem, der ellers ville forlade arbejdsmarkedet ved pensionsalderen eller tidligere, alligevel får lyst til at blive.

Iflg. Kommunernes Landsforening og FOA er der allerede i dag problemer i ældreplejen i 3 af 4 kommuner. Og tallene for fremtiden er dystre: Danmarks Statistik forventer, at gruppen af over 80-årige vokser med 150.000 personer i løbet af de næste ti år - svarende til 58 pct. flere end i dag.

Kommunernes Landsforening har opgjort, at 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag er over 55 år, og en fremskrivning fra Forbundet af Offentligt Ansatte viser, at allerede i 2026 kommer der til at mangle næsten 40.000 ansatte inden for SOSU-området.

For et par år siden undersøgte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor svært det er at rekruttere medarbejdere. Tallene for Østjylland var, at der er »en omfattende mangel« på både SOSU-assistenter og sygeplejersker.

En af de store udfordringer, vi ser, er, at det særligt er kvinder, der forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Seniortænketankens rapport viser, at kun godt 10 pct. af kvinderne stadig er på arbejdsmarkedet, når de fylder 67 år. Det er svært at forestille sig, at dem på 67 år og derover vil vende tilbage til arbejdsmarkedet, når de først har forladt det.

Hvis det gøres attraktivt for både de yngre seniorer (60-65 år) og dem, der har nået pensionsalderen at blive i arbejde, tror vi, det vil have en god og nyttig effekt på bl.a. ældre- og sundhedsplejen.

I Danske Seniorer tror vi, at kvinderne i denne sektor kun synes, det er attraktivt at blive i arbejde, hvis der sker gennemgribende forbedringer for de ansatte. Vi håber, regeringen vil være enig med os og lade en ny tænketank følge op på Seniortænketankens arbejde med forslag, som kan genskabe lysten til fortsat at arbejde i dette vigtige område, som de fleste af os har - eller får berøring med i forskellige sammenhænge.