DET ER DIT VALG - KV21

CO2-bedraget

16. oktober 2021, 08.00

KLIMA I Silkeborgs grønne omstillingsproces arbejder vi hen mod at være CO2 neutrale om ganske få år. Forhåbentlig i 2025, måske først i 2030.

Vi borgere opfordres til at bruge masser af penge på at energioptimere klimaskærmen i vores boliger, men giver det overhovedet mening?

Den dag vores energiforsyning er CO2-neutral er det jo i princippet ligegyldigt, hvor meget energi vi forbruger, det hverken forbedrer eller forringer CO2-regnskabet. Det betyder altså udelukkende noget for vores privatøkonomi og komfort.

Det er uforståeligt, at vi i Silkeborg Kommune ikke har et kodeks for bæredygtigt byggeri. Det virker som om at den grønne omstilling har været styret af tilfældigheder og mavefornemmelser

Bent Vestergaard (S)

I stedet forværrer vi CO2-regnskabet ved at producere f.eks. mineraluld til at efterisolere boligen med, fordi produktionsprocessen ved mineraluld er meget energikrævende.

Silkeborg Kommune har brugt mange millioner på at energioptimere bygninger og institutioner. Det er der udfordringer i. Dels er de beregnede besparelser aldrig i nærheden af de realiserede, og det kan slet ikke forrentes (hverken økonomisk eller miljømæssigt) på få år, og uden at fokusere på bæredygtigheden i de isoleringsmaterialer, døre, vinduer osv. der bruges - så risikerer vi at investeringerne er givet dårligt ud. Det påvirker både det lokale og globale CO2-regnskab i den forkerte retning. Uden ændringer kan vi meget vel finde os selv i en ond cirkel, hvor vi skal bruge flere og flere penge på at klimasikre vores søer og åer.

Det må være et krav fra borgerne i Silkeborg Kommune, at byrådspolitikerne i fremtiden ikke spreder vildledende markedsføring, men fokuserer på reel bæredygtighed frem for noget der minder om bæredygtighed.

Det er uforståeligt, at vi i Silkeborg Kommune ikke har et kodeks for bæredygtigt byggeri. Det virker som om at den grønne omstilling har været styret af tilfældigheder og mavefornemmelser.

Det er der snart mulighed for at lave om på, ved at ændre på sammensætningen i byrådet, og dermed sørge for at vi fremadrettet får en fornuftig og ægte bæredygtig udvikling i Silkeborg Kommune.

Indlæser debat