Midtjyske Meninger: Ny bydel på p-pladsen

29. maj 2020, 11.17

BYGGEAKTIVITETEN i Silkeborg virker ikke påvirket af coronakrisen. Det er helt umuligt at sige hvilke langsigtede konsekvenser pandemien får for udviklingen i verden, men man kan håbe, at der er så mange penge i omløb (ikke mindst opsparet), at vi ser en relativ begrænset periode, inden forbruget og udviklingen igen blomstrer.

Heldigvis var Silkeborg inden krisen en vækstkommune, og har derfor lidt mere at stå imod med end mange andre kommuner, der ikke har været beriget med samme byudvikling. Byens boligudviklere og bygmestre må også have forventning om fortsat vækst, når der stadig ligger lokalplaner og byggetilladelser og venter på at blive færdigbehandlede.

Et af de byggerier, jeg følger med interesse, er AP Pensions meget store projekt på Søtorvet. På dette ca. 25.000 m2 store område, der oprindeligt hed Store Maen, og hvor der både har været slagteri og tømmerhandel men senest blot p-plads, opføres Silkeborgs nok mest voluminøse byggeri nogensinde - alt indregnet - og spøjst nok uden ophedet debat på Facebook og på avisens debatsider.

Det vil fylde så meget, at selv Papirtårnet vil få en helt anden visuel dimension. Otte markante punkthuse i op til ni etager, hvor de to nederste er p-pladser og butikker, og resten 286 store og små lejligheder. Alt sammen bundet sammen af en unik, grøn og åben bypark i 2. sals højde. En helt ny, grøn midtbydel med 6-800 beboere til glæde for byens handelsgader, kultur, caféer og restauranter. Og absolut også for mange lokale håndværkere i byggefasen.

Den grønne bypark vil fra 2. sal skråne ned mod Østergade-krydset, så midtbyen »inviteres« indenfor, og der er også planer om en bro over Christian 8.s Vej, der skal forbinde byparken med Silkeborgs nye søfront foran Rådhuset. Flere steder vil der være store amfitrapper - bl.a. mod åen - som skaber både spændende arkitektur, og steder man kan sidde med en to-go-kaffe. Og forhåbentlig er der også basis for caféer og restauranter mod åen.

Det er arkitektfirmaet C.F. Møller, der står bag tegningerne, og man kan allerede nu se, at facaden bliver et miks af mørke og lyse sten og med hvide vinduer - dermed bringer det aarhusianske arkitektfirma lidt nytænkning ind blandt byens mange rødstenshuse med mørkegrå aluvinduer.

På hjørnet nærmest Havnen bliver der et lille trekantet torv (det kan også ses på luftfotoet i avisen i går), hvor der måske er plads til Riverboat- og Regattatelte. I hvert fald vil der være plads til statuen af gamle Drewsen, og det vil være en oplagt placering ved en samtidig navngivning til »Drewsens Plads« eller »Drewsens Torv«. En fortjent anerkendelse til en, der har haft en kæmpe betydning for Silkeborgs udvikling, da han besluttede at opføre sin papirfabrik i byen.

Michael Drewsen var også en af initiativtagerne til, at Hjejlen kom til Silkeborg, og derfor er en placering af hans statue tæt ved både Havnen og Papirfabrikken en logisk beslutning - ikke mindst fordi statuen i dag står hengemt i et hjørne af det cobrainspirerede Jorn Torvet, og endda lider en krank skæbne med at blive flyttet nu og da, fordi den står i vejen for aktiviteter på Torvet.