Nyt æresmedlem i Silkeborg Roklub

25. februar 2020, 12.30

Ove Hansen er billedet på den gode foreningsmand, der påtager sig mange af de opgaver, der skal løses i en forening som Silkeborg Roklub, lyder det fra klubbens bestyrelse.

UDNÆVNELSE: På Silkeborg Roklubs ordinære generalforsamling blev Ove Hansen udnævnt som æresmedlem. Det er en sjælden begivenhed, men Ove Hansen har i den grad gjort sig fortjent til æren, mener klubbens bestyrelse.

Han startede som ungdomsroer i 1969, og siden da har han beklædt stort set alle poster i roklubben til glæde for fællesskabet. Ove Hansen er billedet på den gode foreningsmand, der påtager sig mange af de opgaver, der skal løses i en forening som Silkeborg Roklub. Generalforsamlingen var da heller ikke i tvivl, da den tiltrådte bestyrelsens indstilling.

Generalforsamlingen bød i øvrigt på mange nye i bestyrelsen, herunder en ny formand, Jens Jørgen Nielsen, som afløser Lene Søby. I sin beretning kunne den afgående formand fortælle, at klubben nu har 225 medlemmer, hvoraf 16 er under 25 år.

Klubben har mange aktiviteter i gang, herunder en ombygning af omklædnings- og toiletfaciliteter. Arbejdet udføres af medlemmer i det omfang, det er muligt. Der bliver dog også tid til at ro, både i klubbens dejlige rovand og på langture i ind- og udland. mtl