Skal vi sikre skolevejen mellem Gjern og Fårvang?

17. juni 2021, 11.58

SKOLEVEJ Den gamle banesti mellem Silkeborg og Randers udgør på visse strækninger også skolevejen. Det gør den for dele af overbygningseleverne fra Gjern, som skal cykle til Fårvang i sommerhalvåret.

Egentligt en god plan såfremt at skolevejen blev brugt, som den burde.

Udfordringen på den kombinerede gang-, ride- og cykelsti er, at der kører mange knallerter på strækningen. Det er både ulovligt og uhensigtsmæssigt, da den asfalterede del af stien ikke er bred nok til knallerter. Det giver en del konflikter i forhold til både gående, cyklende og ryttere.

Er det virkeligt et svar, som borgerne kan være tjent med? Det er trods alt en skolevej, som Silkeborg kommune har trukket ned over skolebørnene fra Gjern

Klaus Læborg (DF)

For at vende tilbage til det første, nemlig det ulovlige.

Ved henvendelse til Silkeborg kommune om igen at få sat bomme op, der gør passage for knallerter besværlig, er svaret, at det er der ikke økonomi til? Ligesom der heller ikke er økonomi til korrekt skiltning.

Er det virkeligt et svar, som borgerne kan være tjent med? Det er trods alt en skolevej, som Silkeborg kommune har trukket ned over skolebørnene fra Gjern.

Få nu styr på det inde på Søvej. Vi herude i den nordlige del af kommunen betaler også kommuneskat.