Vores bymidter skal leve

1. december 2021, 09.08

SAMLINGSSTEDER For nylig indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale til godt en halv milliard kroner, som skal skabe mere liv i landets bymidter. Med forskellige tiltag skal bymidter i en række mindre og mellemstore byer igen blive et lokalt samlingssted.

I Dansk Erhvervs optik er der tale om en rigtig god og nødvendig aftale. Det er ting, som vi har arbejdet for og naturligvis bakker op om. Det er vigtigt at pengene bruges rigtigt og støtter op om byerhvervenes kompetenceudvikling, som projektet Styrket Erhverv i Gadeplan. Herunder digitalisering og bæredygtig og grøn udvikling.

Rammerne er vigtige, men indholdet, det vil sige dem, der skal udfylde rammerne, er vigtigere.

For det er ingen hemmelighed, at byerhvervene, særligt detailhandel, har været tilsidesat i den generelle erhvervsfremme. Derfor er det godt, at der nu kommer fokus her. For mange steder i Danmark er den store udfordring at tiltrække arbejdskraft og få familier til at slå sig ned i det pågældende områder. Her er levende bymidter en nøgle i forhold til at gøre sig mere attraktiv over for potentielle tilflyttere og i det hele taget sikre mere sammenhængskraft i byerne.

Derfor kvitterer Dansk Erhverv særdeles positivt for den politiske aftale, og vi ser frem til samarbejdet med alle relevante parter i forhold til at få løftet aftalens ambitioner og gøre landets bymidter til stedet, hvor det sker. Det vil ikke bare gavne det enkelte sted lokalt. Det vil gavne hele Danmark.

Indlæser debat