Erhvervsdirektør: Erhvervslivet er opmærksomt

Udgivet:06. juni 2023, 12.30

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen.

Anders Killmann Petersen direktør for Silkeborg Business

4 måneder siden

I første kvartal i år udarbejdede Silkeborg Business en konjunkturanalyse, hvor vi stillede en række spørgsmål til vores medlemmer. Vi havde en svarprocent på 34 procent, og en del af besvarelserne omhandlede den grønne omstilling. Derudover har vi specifikt, i en senere analyse, spurgt mere ind til den grønne omstilling.

Og konklusionen er klar: Erhvervslivet er meget opmærksomt på at arbejde med den grønne omstilling.

50 procent af virksomhederne investerer således allerede i den grønne omstilling.

Men der er også en stor andel, som har svært ved at komme i gang med omstillingen. Hvor skal man starte? Hvilke indsatser giver mest effekt? Hvilket pres og hvilke forventninger er der fra dine kunder og leverandører?

Læg dertil de mange forkortelser, som markedet er præget af - CSRD, Scope 1,2 og 3, LCA, GHG, SBTi og mange flere. Det er kompliceret stof at holde styr på, og læg dertil krigen i Ukraine, inflationen og problemer med forsyninger, der alle har medført et markant øget fokus på virksomhedernes eget forbrug og leveringssikkerhed.

Så den gode nyhed er, at viljen til at tage et ansvar i høj grad er til stede, og at langt de fleste virksomheder er klar over, at de skal fokusere på bæredygtighed, nedbringelse af CO2 og renoveringer. Men hvordan gør man det bedst, og hvordan opbygger virksomhederne viden?

Med afsæt i ovenstående har Silkeborg Business etableret et initiativ ved navn Silkeborg Green Business.

21 virksomheder er på tværs af brancher og størrelser gået sammen om at dele de ideer og tiltag, som de individuelt arbejder med. Et initiativ, som blandt andet omfatter fokus på rapportering, uddannelse, netværk, praksisbanken, studieture med mere. Vi vil sikre, at den grønne omstilling bliver i øjenhøjde og eksekverbar, så vi inspirerer alle til at komme i gang. Vi skal hjælpe hinanden.

Derfor er dette magasin dedikeret til emner som bæredygtighed, energi og forsyning.

Hvis du vil høre mere om Silkeborg Green Business, så er du velkommen til at kontakte mig.

God læselyst!