Fredberg-sagen og partipolitik

16. juli 2020, 11.47

FYRINGSSAGEN Kære Jørn Rye Rasmussen.

Tak for dit læserbrev i MJA d. 15.7.2020.

En sag om et påstået »alvorligt svigt i patientsikkerheden« på det lokale sygehus udløste en overvældende reaktion, hvor mange benyttede deres ytringsfrihed til at give udtryk for deres meninger og utilfredshed bl.a. over det, som du beskriver som »en søgt begrundelse« for en fyring.

Du påpeger, at sagen nu er blevet en »partipolitisk« sag.

Det har den desværre været stort set fra dag 1.

Jeg stillede for 3 år siden op til regionsrådsvalget med det primære mål at skabe et bedre arbejdsmiljø i regionen, idet jeg mente, at ledelsesstilen i regionen er præget af »management by fear«, hvor ytringsfriheden er presset. Samarbejdet hospitalerne imellem kunne bedres, da det periodevis har mere præg af alles kamp mod alle end af samarbejde.

Og så påpegede jeg, at direktionen agerede anderledes end politikerne, hvilket Anders Kühnau beskrev i sit læserbrev i MJA 11.4.2019, hvor han skriver, at »der vil komme det ene forslag efter det andet om lukning af funktioner i Silkeborg, hvis man lader det være op til embedsmændene alene at styre vores hospitaler«, og at der har været »adskillige forslag om reduktioner i Silkeborg fra em- bedsmændene i regionen, hvor politikerne efterfølgende har taget forslagene af bordet igen«.

De fleste forslag om reduktioner er dog blevet gennemført, og Diagnostisk Center har i det sidste år måtte gennem en besparelse svarende til 5% af budgettet og har siden 2019 måtte reducere overlægestaben med 6 - noget ingen andre afdelinger i regionen eller Hospitalsenhed Midt har oplevet (med mindre de skal lukke funktioner).

Den åbenlyse og direkte udfordring af direktionen i regionen kostede mig givet jobbet, hvilket direktionen godkendte og sandsynligvis orkestrerede, men det gør det ikke mindre nødvendigt at kæmpe videre for sygehuset - som der nu er bedre tid til.

Partitilhørsforholdene afgjorde langt hen ad vejen, om man protesterede over anklagerne om »svigt i patientsikkerheden«, som nu er faldet fra hinanden.

Silkeborg mangler i høj grad støtter i regionsrådet som ikke mindst din partikollega Bente Nielsen, men også Lene Fruelund, Karina Due og Anne V. Kristensen, der, skønt hun ikke var fra Silkeborg, gjorde meget godt for sygehuset. Alligevel er det mit håb, at der kan være lokal enighed om at protestere mod de forudsigelige reduktioner af sygehuset, der også vil komme i den nære fremtid.

Så lad os sammen modarbejde forsøget på at knægte ytringsfriheden og sammen skabe den nødvendige offentlige debat på et højt informationsniveau og protestere imod de skæve besparelser, der rammer sygehuset og »det ene forslag efter det andet om lukning af funktioner i Silkeborg« på tværs af de to partiblokke.

Læs Jørn Rye Rasmussens indlæg her
Nu handler Fredberg-sagen om partipolitik