Byudvikling: Spin og realiteter

14. januar 2020, 12.22

BYUDVIKLING Vil byggeplanerne på det sted, der ironisk nok kaldes »Fredens Torv«, give er dejligt, åbent miljø, som vist flere gange i avisen? Selvfølgelig nej! Perspektiv og forvrængning af proportioner forskønner billedet; man tager fejl, hvis man tror, der vil komme til at se sådan ud. Det bliver ikke sol og læ, det bliver vind og skygge! Ovenikøbet viser tegningerne, jf. skyggerne, at solen må stå i nord! Ikke tilfældigt, byggeriet vil netop skygge for sydsolen! Byrådet er magtfuldt, men solens bane ligger trods alt nok fast … Ældgamle og kendte arkitekttricks, men ærlig talt: hvad enten man nu er for eller imod projektet, så fremstil det redeligt.

Er Silkeborg et vækstens Mekka, som toneangivende kredse i kommunen fortæller os? Nej, det er overdrevet. Vi har haft en vækst i befolkning (i alt 3,5%) fra 1.1.2014 til 1.1.2019, men Silkeborg får baghjul af Aarhus, Skanderborg, Horsens og Vejle! Sammen med Kolding og Viborg hænger vi på, men væksten er egentlig ret moderat. Til gengæld er Silkeborg nok i top til at snakke om sin vækst (andre har måske ikke behovet). Ikke tilfældigt, for jo mere væksten optager os, jo mindre plads er der til andet. Og kan man pådutte andre nogle synspunkter, de ikke har, om modstand mod vækst, så er det værd at tage med.

Meget belejligt kan nogen så tackle den nye forening »Skøn på Silkeborg«´s opståen og virke ved at nedgøre foreningen til en samling på 15-20 gamle brokhoveder, der altid har været imod enhver udvikling, lige siden jernbanens fremføring til Silkeborg. Pudsigt nok er disse påstande for det meste fremsat af folk i samme modne alder!

Er den gamle betegnelse »boligspekulanter« nu blevet til det mere positive »byudviklere«? Ja, og det signalerer også, hvem der er »overhund« i byudviklingen. Og det er ikke kommunen; den fremstår mere som et ekspeditionskontor. Det kan være godt eller skidt, men fint i tråd med vores borgmesterpartis liberale grundholdning. Det giver så vind i sejlene for »Skøn på Silkeborg«, fordi mange ikke føler deres interesser varetaget. Foreningen udfylder simpelthen et vakuum, fordi Parnasset vælger konfrontation fremfor moden eftertanke.

Hvad er det så, »spindoktorerne« helst ser holdt væk fra fokus? Jo, der var engang en konstitueringsaftale med nogle (ganske vist ufinansierede) løfter om flere midler til skoler og daginstitutioner. Det går vist ikke så godt, men herom mere en anden gang.