Så skulle der være penge til børne- og ungeområdet

10. september 2019, 12.46

Foto: Colourbox

ØKONOMI I budgetforliget indgået i 2018 mellem alle Skanderborg Byråds partier, står der: »... såfremt der indgår et ekstraordinært finansieringstilskud i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2020 er det hensigten at det anvendes på børne- og ungeområdet.«

OG ... i den netto aftalte økonomiaftale mellem KL og regeringen står: »Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3, 5 milliarder i 2020, hvoraf 2 milliarder fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.«

Så nu er den hjemme, - betingelserne for at kunne tilføre børne- og ungeområdet i Skanderborg Kommune en pæn sum penge - et tocifret millionbeløb - er opfyldt.

Venstre syntes, at børne- og ungeområdet ved sidste års budgetforhandlinger var lidt forsømt. Så vi er glade for, at vore budgetforhandlere fik denne passus med i budgetaftalen og som nu kan udmøntes i 2020.

Et år senere op til folketingsvalgkampen i år var der kø hos stort set alle partier for at løfte området mest muligt. Dejligt at se, der er opbakning.